72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ

SŠSSAkce školy

Ve dnech 12. a 13. října se zapojila Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka do celonárodní akce 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ. Žáci ze sedmi vybraných tříd tak přispěli ke zlepšení stavu našeho životního prostředí.

Během zmíněných dnů byly realizovány tyto aktivity:

  • Úprava a péče o zeleň před budovou školy a v areálu školy
  • Úklid areálu školy a blízkého okolí od odpadků, vyčištění chodníků od plevelných rostlin.
  • Sběr víček z PET lahví pro nemocnou Marušku Kučerovou

Žáci se v rámci vyučovacího předmětu Základy přírodních věd zapojili do jednotlivých činností společně s vyučující Kateřinou Salamonovou. Seznámili se se zasazenými druhy dřevin, sekali trávu kolem nižších keřů zasazených v loňském roce a pomáhali upravovat tvar vzrostlejších keřů před budovou školy. Celý areál školy a její blízké okolí žáci vyčistili od vyhozených odpadků.

Od loňského roku ve škole probíhá sběr plastových víček pro Marušku Kučerovou, osmiletou dívku z Ostravy s diagnostikovanou lehkou mozkovou obrnou. Během dvou projektových dnů žáci a zaměstnanci školy přinesli přes 3 000 víček, která budou předána Maruščině rodině.