Konverzační soutěž v anglickém jazyce

SŠSSAkce školy

Školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce se včera zúčastnilo celkem 12 studentů ve dvou kategoriích. Všichni nejprve prošli poslechovou částí. V ústní části poté každý soutěžící samostatně hovořil na vylosované téma a také konverzoval s porotou na téma odborné.
Vítěz kategorie I (1. a 2. ročník) – Dana Hollá, SCR2
Vítěz kategorie II (3. a 4. ročník) – Markéta Jacková, SCR3