Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/19

Název projektu: Bylinková zahrada

Popis projektu:

Do dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/19 se hlásíme s projektem Bylinková zahrada. Díky této dotaci budeme mít možnost oslovit žáky aktivitami, které podpoří rozvoj chápání souvislostí mezi environmentální a gastronomickou oblastí, tedy hlavními prioritami školy. Nejen při samotné realizaci projektu, ale i v následujících letech žáci využijí propojení teoretických znalostí s praktickým využitím. Získané finanční prostředky využijeme k vytvoření prostoru zahrádky, kde naši žáci budou rozvíjet své znalosti i dovednosti a to hned v několika oblastech, rovněž bude jejich vazba k projektu probíhat po celou dobu studia.


Udržitelnost projektu:

Vytvořená Bylinková zahrada bude sloužit i v dalších letech k názorné ukázce a praktickému využití nejen pro žáky naší školy, ale i pro ubytované studenty a žáky školního internátu sídlícího v budově naší školy, rovněž pro další subjekty využívající areál školy, hřiště a děti i pedagogické pracovníky, které zveme na akce pořádané naší školou např. Čokoládová vařečka, Mladý průvodce, Vánoční jarmark, Adventní kouzlení, sportovní akce. Díky popisných cedulek budou mít návštěvníci této části školního areálu možnost pozorovat bylinky během celého roku. Prostor se stoly a lavicemi bude sloužit nejen k samotné výuce, ale například i na třídnické hodiny, adaptační aktivity a další tvořivé činnosti v odborných předmětech i v praktické výuce.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je propojení teoretického vzdělávání s praktickými činnostmi, které rozvíjí schopnosti a kompetence žáků v oblasti ekologie i gastronomie a současně pomocí badatelských a aktivizačních metod prohlubují mezipředmětové vztahy odborných a přírodovědných předmětů. Jednotlivé činnosti projektu podporují aktivní zapojení jednotlivce i skupinovou výuku, žáci budou mít možnost zapojení do péče o bylinkové záhony, využití svých výpěstků v praktickém vyučování a v projektových dnech. O zahradu se budou starat prioritně žáci jednotlivých tříd dle týdenního rozpisu služeb. Vytvořením zahrady vznikne prostor účelně využívající školní areál, sloužící ke vzdělávání i rozvoji dovedností, tedy propojení teoretických znalostí s praktickým využitím a umožňující výuku v přírodě (mimo klasickou třídu).