Začátek školního roku

SŠSSOznámení

Organizace — úterý 1. září 2020 První školní týden je sudý!!! Žáci sudého týdne jdou do školy na teoretické vyučování. ... >>

Organizace výuky

SŠSSOznámení

Organizace výuky tlačítko
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků Covid-19Zásady hygieny při výskytu respiračních onemocněníStravování ve školní jídelněPotřebuješ si promluvit?Školní psycholog je to pro ... >>

Potřebuješ si promluvit?

SŠSSOznámení

Poskytuje individuální pomoc při řešení krizových životních situací a osobních problémů žáků. „Po dobu zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole ... >>

Kroužkovali a házeli do urny

SŠSSOznámení

Žáci na Krakovské si volili své zástupce do školního parlamentu. Volby proběhly jako „ty opravdové“. Všichni hlasující studenti prokázali svoji ... >>

Flairový kurz

SŠSSOznámení

Flairový kurz proběhl v termínu: 20.–22. 5. 2019 v budově SŠSS realizátor: Barmani Zlín — autorizovaná osoba vzdělávací platformy Škola z praxe. Flairový kurz ... >>