Vzděláváme v učebních a studijních oborech: Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník, Cukrář, Hotelový a restaurační provoz a Služby cestovního ruchu. Absolventi učebních oborů mají možnost pokračovat ve dvouletém maturitním nástavbovém studiu. Škola zajišťuje též vzdělávání dospělých dálkovou formou studia, organizuje různé gastronomické kurzy.

Škola leží v klidné části města, je prostorná dostupná prostředky MHD. Na chodbách jsou k dispozici nápojové automaty, kopírovací přístroj i odpočinkový prostor. Výuka předmětů zaměřených na gastronomii a cestovní ruch probíhá převážně v odborných pracovnách (učebna stolničení, laboratorní kuchyně a cukrárna, vinotéka) a v multimediálních učebnách.

Praktické vyučování zajišťuje škola smluvně v gastronomických provozovnách pod vedením učitelů odborného výcviku nebo u vyšších ročníků na individuálních pracovištích pod vedením instruktorů. Praxe oboru Služby cestovního ruchu je realizována nejčastěji v cestovních kancelářích.

Pro své studenty i veřejnost škola pravidelně organizuje odborné semináře, přednášky a speciální kurzy (barmanský, studené kuchyně, vyřezávání ovoce a zeleniny, sommelierský…) Spolupracujeme s Úřadem práce při zajišťování rekvalifikačních kurzů. Studenti školy se pravidelně účastní odborných soutěží, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků.

Jsme zapojeni v programech EU zaměřených na vzdělávací potřeby našich studentů a podporu celoživotního vzdělávání. Mezinárodní spolupráce škole pomáhá zkvalitňovat odborné vzdělávání a zvyšovat konkurenceschopnost našich absolventů. Naši studenti získávají v zahraničí profesní zkušenosti a dovednosti i znalosti cizího jazyka.

Naši partneři

  • úzce spolupracujeme s profesními asociacemi: Asociací kuchařů a cukrářů, Asociací číšníků, barmanskou asociací – CBA, Asociací hotelů a restaurací ČR,  sdružením Unihost, Krajskou hospodářskou komorou a Klacrem MSK
  • spolupracujeme s firmami: Bohemia Sekt, a.s. Starý Plzenec, MAKRO ČR, Vitana Byšice, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., Sodexo, a.s., Eurest ČR, fa Montycon, fa Gastro Sahm, aj. a s významnými hotely a restauracemi v Ostravě a okolí při zajišťování odborného výcviku