Škola se zaměřuje na vzdělávání žáků v učebních a studijních oborech: kuchař, číšník, kuchař-číšník, cukrář a služby cestovního ruchu. Absolventi učebních oborů mají možnost pokračovat ve dvouletém maturitním nástavbovém studiu. Škola zajišťuje též vzdělávání dospělých dálkovou formou studia, organizuje různé gastronomické kurzy. Výuka předmětů zaměřených na gastronomii probíhá převážně v odborných pracovnách (učebna stolničení, laboratorní kuchyně a cukrárna, vinotéka) a v multimediálních učebnách.

Škola leží v klidné části města, je prostorná dostupná prostředky MHD. Na chodbách jsou k dispozici nápojové automaty, kopírovací přístroj i odpočinkový prostor.

Praktické vyučování zajišťuje škola smluvně v gastronomických provozovnách pod vedením učitelů odborného výcviku nebo u vyšších ročníků na individuálních pracovištích pod vedením instruktorů. Praxe oboru Služby cestovního ruchu je realizována nejčastěji v cestovních kancelářích.

Pro své žáky i veřejnost škola pravidelně organizuje odborné semináře, přednášky a speciální kurzy (barmanský, studené kuchyně, vyřezávání ovoce a zeleniny, sommelierský…) Spolupracujeme s Úřadem práce při zajišťování rekvalifikačních kurzů. Žáci školy se pravidelně účastní odborných soutěží, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků.

Jsme zapojeni v programech EU zaměřených na vzdělávací potřeby našich žáků, podporu celoživotního vzdělávání. Mezinárodní spolupráce škole pomáhá zkvalitňovat odborné vzdělávání a zvyšovat konkurenceschopnost našich absolventů. Naši žáci získají v zahraničí profesní zkušenosti a dovednosti, znalosti cizího jazyka.

Naše certifikáty


Naši partneři

  • úzce spolupracuje s profesními asociacemi: Asociací kuchařů a cukrářů, Asociací číšníků, barmanskou asociací – CBA, Asociací hotelů a restaurací ČR,  sdružením Unihost, Krajskou hospodářskou komorou a Klacrem MSK
  • spolupracujeme s firmami: Bohemia Sekt, a.s. Starý Plzenec, MAKRO ČR, Vitana Byšice, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., Sodexo, a.s., Eurest ČR, fa Montycon, fa Gastro Sahm, aj. a s významnými hotely a restauracemi v Ostravě a okolí při zajišťování odborného výcviku