Školní poradenské pracoviště sdružuje výchovnou poradkyni, školní metodičku prevence, školní psycholožku a školní asistentku.
Všechny naleznete na druhém v patře v kancelářích č. 226, 227, 229, 252, 255.

Rozklikněte si jednotlivé zaměstnance poradenského pracoviště a zjistěte si podrobné informace.

V případě problémů i osobního rázu se nebojte kontaktovat kteréhokoli z níže uvedených zaměstnanců. Jsou to zkušení pracovníci a velmi rádi vám pomohou nebo poradí a pokusí se s vámi nalézt nejlepší řešení dané situace.Zajišťuje řešení kázeňských problémů žáků, neomluvenou absenci, pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinuje inkluzi.

Mgr. Hana Strádalová, kabinet č. 226,
Email: hana.stradalova@ssss.cz
Telefon: 731 116 364
Konzultační hodiny: každý čtvrtek 14.30—15.30 nebo dle individuální dohody.

Poskytuje individuální pomoc při řešení krizových životních situací a osobních problémů žáků.

Mgr. Martin Pobořil, kabinet č. 229
Email: psycholog@ssss.cz 
Telefon: 

S čím se na mě můžete obrátit? S problémy osobními i školními, partnerskými či vztahovými, budu se vám snažit pomoci i poradit.

Můžete se se mnou setkat přímo o přestávkách nebo v mých konzultačních hodinách –
po domluvě i mimo konzultační hodiny.

Řeší problematiku závislostí a jiných projevů rizikového chování, problémy žáků se začleněním do kolektivu.

Mgr. Ilona Černovská, kabinet č. 252,
Email: ilona.cernovska@ssss.cz
Telefon: 596 716 755 klapka 402

Konzultační hodiny:
sudý týden — středa: 10:00—10:40 hod.
lichý týden — středa: 12:40—13:25 hod.

Ostatní konzultace po telefonické nebo e-mailové dohodě.

Poskytování pomoci žákům, kteří nemají podmínky pro domácí přípravu do školy, sociálně-právní poradenství žákům se sociálním znevýhodněním.

Bc. Andrea Lehocká, Dis., kabinet č. 252, email: andrea.lehocka@ssss.cz  

Konzultační hodiny: každý den 7:30—15:00 (v úterý jen do 12 hodin)

Poskytuje různé druhy pedagogické i nepedagogické podpory žákům při jejich vzdělávání, překovávání bariér vyplývajících z odlišných kulturních podmínek nebo při jednání s úřady v krizových situacích.

Mgr. Dagmar Majerová kabinet č. 255
Email: dagmar.majerova@ssss.cz
Telefon: 731 640 463
Konzultační hodiny

Pondělí: 8,00 – 14,30
Úterý: 8,00 – 15,30
Středa: 8,00 – 14,30
Čtvrtek: 8,00 – 14,30
Pátek: 8,00 – 11,30

Pomáhá žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní kariéře.

Mgr. Veronika Bajgarová, kabinet č. 227, email: veronika.bajgarova@ssss.cz

Konzultační hodiny: individuálně dle dohody

Trápí Tě nějaký problém?

Napiš, pokud se ty nebo tvůj spolužák necítíte dobře ve škole, v třídním kolektivu, je vám ubližováno… Můžeš se svěřit této e-mailové schránce pro oznamování porušování školního řádu v oblasti prevence rizikového chování ve škole.