Školní poradenské pracoviště sdružuje výchovnou poradkyni, školní metodičku prevence, školní psycholožku a školní asistentku.
Všechny naleznete na druhém v patře v kancelářích č. 226, 229, 252.

Rozklikněte si jednotlivé zaměstnance poradenského pracoviště a zjistěte si podrobné informace.

V případě problémů i osobního rázu se nebojte kontaktovat kteréhokoli z níže uvedených zaměstnanců. Jsou to zkušení pracovníci a velmi rádi vám pomohou nebo poradí a pokusí se s vámi nalézt nejlepší řešení dané situace.Poskytuje individuální pomoc při řešení krizových životních situací a osobních problémů žáků.

PhDr. Iva Jašková, kabinet č. 229
Email: iva.jaskova@ssss.cz 
Telefon: 
596 716 755 klapka 248

S čím se na mě můžete obrátit? S problémy osobními i školními, partnerskými či vztahovými, budu se vám snažit pomoci i poradit.

Můžete se se mnou setkat přímo o přestávkách nebo v mých konzultačních hodinách, pondělí, středa a pátek 9—14 hodin
po domluvě i mimo konzultační hodiny.

Řeší problematiku závislostí a jiných projevů rizikového chování, problémy žáků se začleněním do kolektivu.

Mgr. Ilona Černovská, kabinet č. 252,
Email: ilona.cernovska@ssss.cz
Telefon: 596 716 755 klapka 402

Konzultační hodiny:
sudý týden — středa:   9:35—10:40 hod.
lichý týden — středa: 10:50—11:35 hod.

Ostatní konzultace po telefonické nebo e-mailové dohodě.

Zajišťuje řešení kázeňských problémů žáků, neomluvenou absenci, kariérové poradenství, pečuje o žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

Mgr. Hana Strádalová, kabinet č. 226,
Email: hana.stradalova@ssss.cz
Telefon: 596 716 755
Konzultační hodiny: každý čtvrtek od 14.30 do 15.30 hod.

V případě, že upřednostňujete písemný kontakt, se můžete obrátit na nově zřízenou schránku poradna@ssss.cz.
Psychologickou péči prostřednictvím internetové poradny zajišťuje psycholožka Mgr. Mariana Šimíková.

Odpověď na vaše emaily očekávejte do tří pracovních dní.

Mgr. Dagmar Majerová kabinet č. 252,
Email: dagmar.majerova@ssss.cz
Telefon: 731 640 463
Konzultační hodiny denně od 8—15 hod.

Trápí Tě nějaký problém?

Napiš, pokud se ty nebo tvůj spolužák necítíte dobře ve škole, v třídním kolektivu, je vám ubližováno… Můžeš se svěřit této e-mailové schránce pro oznamování porušování školního řádu v oblasti prevence rizikového chování ve škole.