Školní poradenské pracoviště sdružuje výchovnou poradkyni, školní metodičku prevence, školní psycholožku a školní asistentku.
Všechny naleznete na druhém v patře v kancelářích č. 226, 227, 229, 252, 255.

Rozklikněte si jednotlivé zaměstnance poradenského pracoviště a zjistěte si podrobné informace.

V případě problémů i osobního rázu se nebojte kontaktovat kteréhokoli z níže uvedených zaměstnanců. Jsou to zkušení pracovníci a velmi rádi vám pomohou nebo poradí a pokusí se s vámi nalézt nejlepší řešení dané situace.Zajišťuje řešení kázeňských problémů žáků, neomluvenou absenci, pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinuje inkluzi.

Mgr. Hana Strádalová, kabinet č. 226,
Email: hana.stradalova@ssss.cz
Telefon: 731 116 364
Konzultační hodiny: každý čtvrtek 14.30—15.30 nebo dle individuální dohody.

Poskytuje individuální pomoc při řešení krizových životních situací a osobních problémů žáků.

PhDr. Iva Jašková, kabinet č. 229
Email: iva.jaskova@ssss.cz 
Telefon: 
608 575 761

S čím se na mě můžete obrátit? S problémy osobními i školními, partnerskými či vztahovými, budu se vám snažit pomoci i poradit.

Můžete se se mnou setkat přímo o přestávkách nebo v mých konzultačních hodinách, pondělí, středa 9—13 hodin
po domluvě i mimo konzultační hodiny.

V případě, že upřednostňujete písemný kontakt, se můžete obrátit na nově zřízenou schránku poradna@ssss.cz.
Psychologickou péči prostřednictvím internetové poradny zajišťuje psycholožka Mgr. Mariana Šimíková.

Odpověď na vaše emaily očekávejte do tří pracovních dní.

Poskytování pomoci žákům, kteří nemají podmínky pro domácí přípravu do školy, sociálně-právní poradenství žákům se sociálním znevýhodněním.

Bc. Andrea Lehocká, Dis., kabinet č. 252, email: andrea.lehocka@ssss.cz  

Konzultační hodiny: každý den 7:30—15:00 (v úterý jen do 12 hodin)

Řeší problematiku závislostí a jiných projevů rizikového chování, problémy žáků se začleněním do kolektivu.

Mgr. Ilona Černovská, kabinet č. 252,
Email: ilona.cernovska@ssss.cz
Telefon: 596 716 755 klapka 402

Konzultační hodiny:
sudý týden — středa: 8:50—9:35 hod.
lichý týden — středa: 8:50—9:35 hod.

Ostatní konzultace po telefonické nebo e-mailové dohodě.

Poskytuje různé druhy pedagogické i nepedagogické podpory žákům při jejich vzdělávání, překovávání bariér vyplývajících z odlišných kulturních podmínek nebo při jednání s úřady v krizových situacích.

Mgr. Dagmar Majerová kabinet č. 255
Email: dagmar.majerova@ssss.cz
Telefon: 731 640 463
Konzultační hodiny denně 8—15 hod.

Pomáhá žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní kariéře.

Mgr. Veronika Bajgarová, kabinet č. 227, email: veronika.bajgarova@ssss.cz

Konzultační hodiny: individuálně dle dohody

Trápí Tě nějaký problém?

Napiš, pokud se ty nebo tvůj spolužák necítíte dobře ve škole, v třídním kolektivu, je vám ubližováno… Můžeš se svěřit této e-mailové schránce pro oznamování porušování školního řádu v oblasti prevence rizikového chování ve škole.