Název:
Střední škola společného stravování
Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Sídlo:
Krakovská 1095/33
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Bankovní spojení: 64134761/0100
ID datové schránky: gakiu27
IZO: 130 002 437
Identifikátor právnické osoby: 600171272
IČ: 00577260
DIČ: CZ00577260

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Zprávy — úřední deska


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele: http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

S t u d i j n í  o d d ě l e n í 

Úřední hodiny pro žáky, rodiče, zákonné zástupce:

Pondělí 8:00–11:0014:00–16:00
Úterý8:00–11:0014:00–15:00
Středa8:00–11:0014:00–16:00
Čtvrtek8:00–11:0014:00–15:00
Pátek8:00–11:00

Dodržujte úřední hodiny! Mimo úřední hodiny bude studijní oddělení pro jednání s žáky, rodiči a zákonnými zástupci učiteli uzavřeno. V nutných případech je možné domluvit si jednání předem telefonicky 597 578 791, mobil 739 411 948 nebo e-mailem: studijni@ssss.cz

Pokladna – pokladní hodiny

kancelář č. 6 – paní Vetchá
První pracovní den v měsíci je pokladna uzavřena.

Pondělí 7:30–10:0013:30–14:30
Středa7:30–10:0013:30–14:30

Účtárna – výplaty žáků

kancelář č. 3 – paní Jedelská

Pondělí 7:30–10:0013:30–14:30
Úterý7:30–10:0013:30–14:30
Středa7:30–10:0013:30–14:30

Výplatní termíny odměn žáků jsou vždy v úterý 2x v měsíci dle rozpisu, v ostatní dny jsou vydávány potvrzení o příjmech, potvrzení výstupního listu, změny bankovních účtů.