UPOZORNĚNÍ
Žádáme zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, aby při vyřizování svých požadavků upřednostnili elektronickou komunikaci. Potřebujete-li vystavit potvrzení, oslovte e-mailem příslušného pracovníka a ten Vám zašle potvrzení v elektronické podobě. Bude-li Vaše návštěva ve škole naprosto nevyhnutelná, sjednejte si, prosím, datum a čas schůzky s příslušný pracovníkem. Děkujeme Vám!

S t u d i j n í  o d d ě l e n í 

Úřední hodiny pro žáky, rodiče, zákonné zástupce:

Pondělí 
8:00–12:00
Úterý
8:00–12:00
Středa
8:00–12:00
Čtvrtek
8:00–12:00
Pátek
Jen po předchozí domluvě

Dodržujte úřední hodiny! Mimo úřední hodiny bude studijní oddělení pro jednání s žáky, rodiči a zákonnými zástupci učiteli uzavřeno. V nutných případech je možné domluvit si jednání předem telefonicky 597 578 791, mobil 739 411 948 nebo e-mailem: studijni@ssss.cz

Osobní schůzky po předchozí telefonické nebo emailové dohodě. Děkujeme za pochopení.

Plánovaná dovolená 17.–31. 7. 2020.


Pokladna – pokladní hodiny

kancelář č. 6 – paní Lenka Kniezková
První pracovní den v měsíci je pokladna uzavřena.
V úterý 4.8.2020 bude pokladna uzavřena a nahradí ji čtvrtek 6.8.2020.
Vzhledem k čerpání dovolených telefonicky nebo emailem ověřit přítomnost.

Pondělí 
Úterý
8:00–12:00
Středa
8:00–12:00
Čtvrtek
Pátek

Účtárna – příjmy žáků

kancelář č. 3 – paní Vladana Jedelská

Pondělí 
8:00–12:00
Úterý
Středa
8:00–12:00
Čtvrtek
Pátek

Vzhledem k čerpání dovolených telefonicky nebo emailem ověřit přítomnost.

Název:
Střední škola společného stravování
Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Sídlo:
Krakovská 1095/33
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Bankovní spojení: 64134761/0100
ID datové schránky: gakiu27
IZO: 130 002 437
Identifikátor právnické osoby: 600171272
IČ: 00577260
DIČ: CZ00577260

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele: http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

Zprávy — úřední deska


Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.