Olympiáda z českého jazyka – školní kolo

SŠSSOznámení

olympiáda

Dne 27. 11. 2018 (úterý ST) od 8:00 h (1. + 2. vyučovací hodina) v učebně č. 104 proběhne Školní kolo Olympiády z českého jazyka.  Úkoly jsou rozděleny na mluvnickou část a slohové cvičení.

Dva nejlepší žáci budou nominováni do Okresního kola Olympiády z ČJ.

Zájemci se přihlásí u svých učitelů ČJL, popř. v kabinetě č. 105 u Mgr. Petry Radkové.

Termín přihlášek: do 23. 11. 2018