Třídní schůzky

SŠSSOznámení

10. dubna 2019 v 16 hodin setkání rodičů a zákonných zástupců s pedagogy školy