Začátek školního roku

SŠSSOznámení

Organizace — pondělí 2. září 2019


Žáci prvních ročníků + SCR2, SCR3, SCR4, NS2 přijdou do školy v 8:00
2.–3. ročníky učební obory + HRP2, HRP3, HRP4 – odborný výcvik.

SCR1 – Adaptační aktivity + Ing. Noskievičová (2.–4. 9. 2019)
HRP1 – Adaptační aktivity + Mgr. Radková (4.–6. 9. 2019)

  • S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list, 1 fotografii průkazkového formátu, psací potřeby, vysvědčení z posledního ročníku ZŠ a tašku na pracovní oblečení.
  • V průběhu prázdnin si všichni žáci zajistí zdravotní průkaz. Je nutný pro práci v gastronomických provozech i pro žáky SCR. Tento průkaz předložíte učiteli odborného výcviku při nástupu na odborný výcvik.
  • Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků (kromě HRP1, SCR1) proběhne 4. září 2019 v 16 hodin v budově školy.
  • Třídní schůzky SCR1 + HRP1 se uskuteční 28. 8. 2019 v 16 hodin.

S dotazy se můžete obrátit na studijní referentku p. Šustalovou, tel.: 597 578 791

Organizace — úterý 3. září 2019


První školní týden je sudý!!! Žáci sudého týdne jdou do školy na teoretické vyučování. Žáci lichého týdne jdou na praxi.

  Informace pro žáky dálkového studia

Informace pro žáky 1. ročníků

Organizace výuky probíhá ve dvoutýdenním cyklu. Žáci mají jiný rozvrh v sudém i lichém týdnu, popřípadě se střídá teoretická a praktická výuka. První školní týden je sudý!!!

Třída Výuka Praxe Třídní učitel
K1 LT ST Mgr. Petr Horský
Č1 LT ST Mgr. Zuzana Grossová
KČ1A ST LT Mgr. Jana Vyskočilová
KČ1B ST LT Mgr. Jolana Orlíková
CU1 LT ST Mgr. Eva Pohanělová
HRP1 ST, LT Mgr. Petra Radková
SCR1 ST, LT Ing. Pavla Noskievičová
NS1 ST, LT Mgr. Ilona Černovská
D1 úterý Mgr. Hana Strádalová
DM1 úterý Mgr. Jan Hruška
  Rozmístění žáků na provozovny

Informace pro žáky 2.–4. ročníkůŽáci 2.–4. ročníků (vyjma NS2, SCR2–4) přijdou  2.9.2019 na praxi.

První školní týden je sudý!!!

Třída Výuka Praxe Třídní učitel
K2 ST LT Mgr. Petra Tesková
Č2 ST LT Ing. Veronika Kristiníková
KČ2A LT ST Mgr. Pavlína Mušálková
KČ2B LT ST Mgr. Zuzana Šlofarová
CU2 ST LT Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
K3 ST LT Mgr. Marcela Dunkerová
Č3 ST LT Mgr. Hana Schwarzová
KČ3 LT ST Ing. Felicia Hašková
CU3 LT ST Ing. Ivana Uherková
HRP2 ST, LT Mgr. Dagmar Bartoníková
HRP3 ST, LT Mgr. Monika Sysalová
HRP4 ST, LT Mgr. Zuzana Byrtusová
SCR2 ST, LT Ing. Drahomíra Peňázová
SCR3 ST, LT Ing. Dagmar Žáčková
SCR4 ST, LT Mgr. Veronika Bajgarová
NS2 ST, LT Ing. Marian Vráblik
D2 středa Mgr. Zuzana Vandrolová
D3 čtvrtek Mgr. Pavel Viskup