Začátek školního roku

SŠSSOznámení

Informace pro žáky 1. ročníků


Žáci 1. ročníků přijdou do školy dne 3. 9. 2018 v 8:00

Dle rozpisu u vstupu do školy se dozvíte číslo učebny.
Přineste si: psací potřeby, rodný list, občanský průkaz, 2 fotografie průkazového formátu, vysvědčení z posledního ročníku ZŠ.

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků proběhne 5. září 2018 v 1600 hodin v budově školy.


Upozornění pro gastronomické obory (všechny kromě Služby cestovního ruchu)
V průběhu prázdnin si zajistěte u svého praktického lékaře zdravotní průkaz, který je nutný pro práci v gastronomických provozech. Tento průkaz předložíte učiteli odborného výcviku při nástupu na odborný výcvik.

Třída Teorie Praxe
K1 Lichý Sudý
Č1 Lichý Sudý
KČ1A Sudý Lichý
KČ1B Sudý Lichý
CU1 Lichý Sudý
HRP1 Sudý + lichý Sudý + lichý
SCR1 Sudý + lichý
NS1 Sudý + lichý
D1 úterý
DM1 úterý
  Informace pro žáky dálkového studia

Informace pro žáky 2.–4. ročníků


V pondělí 3. 9. 2018 mají všichni žáci 2.–4. ročníků praktické vyučování (vyjma oborů SCR).
Rozmístění žáků na provozovny bude zveřejněno zde do 31. 8. 2018

Úterý—pátek 4.–7. 9. 2018
Teoretická výuka pro žáky sudého týdne. Žáci lichého týdne mají praxi.

Třída Teorie
K2 ST
Č2 ST
KČ2A LT
KČ2B LT
CU2 ST
K3 ST
Č3 ST
KČ3 LT
CU3 LT
HRP2 ST, LT
HRP3 ST, LT
HRP4 ST, LT
SCR2 ST, LT
SCR3 ST, LT
SCR4 ST, LT
NS2 ST, LT
D2 středa
D3 čtvrtek
DM2 středa
DM3 čtvrtek