Zahraniční stáže 2019/20

SŠSSOznámení

PROJEKT EXPERIENCE EUROPE – STÁŽE V ROCE 2019/2020 

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o. pořádá 1. kolo výběru stážistů na pracovní odborné stáže v rámci projektu Erasmus+

Francie, Itálie, Irsko, Velká Británie

 • Savoy Hotel, Le Bourget du Lac/Francie – od 15 let – 21 dnů – 10/2019 – 6 stážistů – obor: K, K-Č, Cu, HRP, MvG, SCR
 • Londýn/Velká Británie – od 16 let – 21 dnů – 03/2020 – 8 stážistů – obor: K, K-Č, Cu, HRP, MvG, SCR
 • Salerno/Itálie – od 15 let – 21 dnů – 04-05/2020 – 6 stážistů – obor: K, Č, K-Č, Cu, HRP, MvG, SCR
 • The Johnstown Estate Hotel, Dublin/Irsko – od 18 let – 3 měsíce – od 09/2019 – jen pro absolventy – 4 stážisté – obor: K, Č, Cu, K-Č, HRP, MvG, SCR

Pedagogický doprovod: bude zajištěn (mimo stáže pro absolventy v Dublinu)

Příspěvek účastníka: 3.000,-Kč. Náklady na projekt budou hrazeny z grantu EU Erasmus+, finančního příspěvku SŠSS a účastníka. Tyto náklady zahrnují: zpáteční dopravu do místa stáže (letecky), pobytové náklady (tj. ubytování, stravování a místní dopravu), komplexní cestovní pojištění po celou dobu pobytu, jazykovou, kulturní a psychologickou, odbornou přípravu před výjezdem (např. kurz angličtiny, francouzštiny, italštiny). Není zahrnuto kapesné!

Předběžný program stáže – odborná praxe na pracovištích přijímající organizace, v cestovní kanceláři, hotelu nebo restauraci. Každý účastník obdrží hodnocení, certifikát o vykonané odborné praxi a osvědčení KHK MSK. Škola vydá úspěšným stážistům po absolvování stáže dokument Europass-Mobilita.

Kdo se může přihlásit?

 • kdo má chuť poznat nové prostředí, získat nové odborné zkušenosti a dovednosti v zahraničí, pracovat v týmu, před výjezdem se zúčastní jazykové, odborné, kulturní a psychologické přípravy
 • na stáž se mohou přihlásit i ti žáci, kteří se již stáže zúčastnili

Jak se přihlásit?

 • přihláška je ke stažení na webových stránkách školy www.ssss.cz nebo si lze přihlášku vyzvednout na studijním oddělení (č. 124)
 • vyplnit přihlášku, napsat Europass životopis v angličtině včetně fotografie (nové, více na https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose) a motivační dopis – ze kterého bude patrné, proč se na stáž hlásí, co od stáže očekává a jak využije výsledků stáže; součástí motivačního dopisu bude i krátké cizojazyčné shrnutí (v angličtině)
 • přihlášku, Europass životopis, motivační dopis je nutno odevzdat do 14. 6. 2019 do 12:00 hodin na studijním oddělení školy (č. 124), ZŘTV Mgr. Kulhánkové (č. 125) nebo svému třídnímu učiteli, případně zaslat elektronicky na marketa.kulhankova@ssss.cz.

Kritéria pro výběr účastníků:

 • komunikativnost, schopnost spolupracovat v týmu, příjemné vystupování, dobré chování, příkladná docházka a aktivita, spolehlivost, zodpovědnost, doporučení vyučujících (prospěch není rozhodujícím kritériem), odevzdání vyplněné přihlášky včetně motivačního dopisu
 • výběrová komise provede užší výběr uchazečů, kteří budou pozváni k výběrovému pohovoru..

Poznámka: Kritéria mohou být školou rozšířena, žáci budou informováni na nástěnce školy a na webu školy. Škola může změnit dobu, případně i místo stáže, v závislosti na požadavku partnerské organizace. Pokud dojde k podstatné změně v chování, prospěchu a vystupování vybraného žáka, bude dána možnost účasti náhradníkovi!

Příspěvek účastníka stáže je nutno zaplatit nejpozději do 30. 7. 2019 v pokladně SŠSS nebo na účet školy.

Seznam vybraných uchazečů k výběrovému pohovoru bude zveřejněn na webových stránkách školy dne 17. 6. do 15:00 hod. Pohovor s výběrovou komisí se uskuteční 18. 6. 2019