III. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/20

  VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ve III. kole  


Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy (§ 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 školského zákona).
Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Uchazeči na seznamu budou evidováni pod přiděleným evidenčním číslem.

  Podmínky přijetí

Příjem přihlášek – sekretariát školy.

Kritéria a podmínky přijetí pro III. kolo přijímacího řízení
Potvrzení lékaře
Uchazeči o gastronomické obory (mimo SCR) musí mít na přihlášce razítko a podpis lékaře v kolonce — Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

  Dokumenty a přihlášky ke stažení

Stáhněte si níže uvedené dokumenty. Přihlášku je možné vyplnit na počítači a pak vytisknout. Společně s přihláškou ke studiu je potřeba odevzdat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (neplatí pro obor SCR).

  Jaký kód vyplnit na přihlášku?

ŠVP – Název oboru RVPKód
KuchařUčební oborKUCHAŘ-ČÍŠNÍK65-51-H/01
ČíšníkUčební oborKUCHAŘ-ČÍŠNÍK65-51-H/01
Kuchař-číšníkUčební oborKUCHAŘ-ČÍŠNÍK65-51-H/01
Cukrář Učební oborCUKRÁŘ29-54-H/01
Hotelový a restaurační provoz Maturitní a učební oborGASTRONOMIE65-41-L/01
Služby cestovního ruchu Maturitní oborCESTOVNÍ RUCH65-42-M/02
Management v gastronomii Maturitní oborGASTRONOMIE65-41-L/51

  Kontaktujte nás

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Krakovská 1095/33
700 30 Ostrava-Hrabůvka

  +420 597 578 791

studijni@ssss.cz