Podoba maturitních zkoušek

Společná část maturitní zkoušky

je složena ze 2 předmětů:

  • Český jazyk a literatura
  • Matematika nebo cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk)

Další informace ke společné části maturity

Na webu Nová maturita najdete všechny informace ke společné části maturitní zkoušky i kritéria a hodnocení celých i dílčích částí maturitní zkoušky.

Na webu Hravě najdete ukázku toho, jak mohou vypadat jednotlivé úlohy maturitní zkoušky i s vysvětlením těchto úloh. Za určitý poplatek si na tomto webu můžete zpřístupnit všechen materiál a získat tak další prostor k přípravě na maturitní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

pro třídy SCR4, NS2 a DM3 se skládá ze 2 povinných zkoušek:

  • zkouška z odborných předmětů (formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí)
  • zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)

Témata pro vypracování maturitní práce – 2017/18

  Maturitní kalendář

Odevzdání vlastního seznamu literárních děl vybraných žákem ze školního seznamu 31. 3. 2018
Odevzdání písemné maturitní práce 27. 3. 2018
Jmenování místopředsedy a dalších členů maturitní komise ředitelkou školy 31. 3. 2018
Zpracování pracovních listů pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury 28. 3. 2018
Zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků 28. 3. 2018
Písemná práce z českého jazyka a literatury 11. 4. 2018
Zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2.–9. 5. 2018
Ústní zkoušky profilové a společné části (včetně obhajoby) 16.–31. 5. 2018
Podání přihlášek ke konání maturitní, opravné nebo náhradní zkoušky v podzimním termínu 25. 6. 2018

Podzimní zkušební období roku 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2017 od 3. září 2018 (od 12:00 hodin) do 7. září 2018.