Podoba maturitních zkoušek

Společná část maturitní zkoušky

je složena ze 2 předmětů:

  • Český jazyk a literatura
  • Matematika nebo cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk)

Další informace ke společné části maturity

Na webu Nová maturita najdete všechny informace ke společné části maturitní zkoušky i kritéria a hodnocení celých i dílčích částí maturitní zkoušky.

Na webu Hravě najdete ukázku toho, jak mohou vypadat jednotlivé úlohy maturitní zkoušky i s vysvětlením těchto úloh. Za určitý poplatek si na tomto webu můžete zpřístupnit všechen materiál a získat tak další prostor k přípravě na maturitní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

pro třídy SCR4, NS2 a DM3 se skládá ze 2 povinných zkoušek:

  • zkouška z odborných předmětů (formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí)
  • zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)

Témata pro vypracování maturitní práce – 2017/18

  Maturitní kalendář

Termíny opravných maturitních zkoušek a zkoušek v náhradním termínu za školní rok 2017/2018 – termín podzim 2018:

Didaktické testy a písemné práce: 3.–5. září 2018
Termíny zveřejní CERMAT nejpozději 15. 8. 2018.

Ústní část maturitní zkoušky:

středa 12. 9. 2018: třídy NS2, DM3, učebna č. 16

čtvrtek 13. 9. 2018: třída SCR4, učebna č. 16.

Zahájení ústních zkoušek SČ MZ a profilových zkoušek v 8:00 hodin v budově školy.

Nejpozději do 30. 6. 2018 předá žák řediteli školy svůj seznam vybraných literárních děl pro ústní zkoušku společné části MZ z českého jazyka.