Podání přihlášek ke konání maturitní, opravné nebo náhradní zkoušky v podzimním termínu do 25. června 2019

Maturitní vysvědčení budou úspěšným absolventů vydávána 31. 5. 2019 od 11:00 hodin v sále školy.

Podoba maturitních zkoušek 2019

Společná část maturitní zkoušky

je složena ze 2 předmětů:

 • Český jazyk a literatura
 • Matematika nebo cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk)

Další informace ke společné části maturity

Na webu Nová maturita najdete všechny informace ke společné části maturitní zkoušky i kritéria a hodnocení celých i dílčích částí maturitní zkoušky.

Na webu Hravě najdete ukázku toho, jak mohou vypadat jednotlivé úlohy maturitní zkoušky i s vysvětlením těchto úloh. Za určitý poplatek si na tomto webu můžete zpřístupnit všechen materiál a získat tak další prostor k přípravě na maturitní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

pro třídy SCR4, NS2 a DM3 se skládá ze 2 povinných zkoušek:

 • zkouška z odborných předmětů (formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí)
 • zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)

pro třídu HRP4 se skládá ze 2 povinných zkoušek

 • praktická zkouška z odborného výcviku a odborných předmětů (vypracování písemného podkladu a realizace slavnostní hostiny, ústní zkouška z předmětů Hotelový a restaurační provoz a Potraviny a výživa)
 • zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)

Témata maturitních prací

Jarní období 2020 — Přihlášky a výpisy z přihlášek

Způsob přihlašování k maturitní zkoušce:

 • Přihlašování bude probíhat přes třídní učitele.
 • Žáci emailem obdrží vygenerovanou přihlášku, kterou vyplní a předají třídnímu učiteli.
 • Ostatní maturanti, kteří již nejsou žáci školy, odevzdají vyplněnou přihlášku zástupkyni ředitelky Mgr. Silvii Bártlové do 26. 11. 2019.
 • Po předání údajů do databáze Certis zástupkyní ředitele žáci obdrží emailem výpis z přihlášky. Překontrolují jeho správnost a stvrdí ji svým podpisem do protokolu. Protokol podepíší u třídního učitele.
 • Ostatní maturanti si přijdou podepsat protokol k zástupkyni ředitelky. Mohou si také protokol vytisknout, podepsat a poslat poštou do školy nebo odevzdat na studijním oddělení do 19. 12. 2019.

Důležité upozornění
Výpisy z přihlášky si dobře uschovejte, obsahuje autentizační kód, který budete potřebovat při registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Registrace bude možná na jaře 2020.

  Maturitní kalendář