Podoba maturitních zkoušek

Povinná část maturitní zkoušky


Společná část maturitní zkoušky sestává ze 2 předmětů:

  • Český jazyk a literatura
  • Matematika nebo cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk)

Profilová část maturitní zkoušky pro třídy SCR4, NS2 a DM3 se skládá ze 2 povinných zkoušek:

  • zkouška z odborných předmětů (formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí)
  • zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)

Další informace k maturitě

Důležité odkazy


Na webu Nová maturita najdete všechny informace ke společné části maturitní zkoušky i kritéria a hodnocení celých i dílčích částí maturitní zkoušky.


Na webu Hravě najdete ukázku toho, jak mohou vypadat jednotlivé úlohy maturitní zkoušky i s vysvětlením těchto úloh. Za určitý poplatek si na tomto webu můžete zpřístupnit všechen materiál a získat tak další prostor k přípravě na maturitní zkoušku.

Témata pro vypracování maturitní práce – 2017/18

Maturitní kalendář

Odevzdání témat pro písemné maturitní práce pro třídy SCR4, NS2 a DM3 29. 9. 2017
Zveřejnění školního seznamu literárních děl 30. 9. 2017
Návrhy zkušebních témat z jednotlivých předmětů k ústní části MZ 29. 9. 2017
Zveřejnění témat písemné maturitní práce pro třídy SCR4, NS2 a DM3 12. 10. 2017
Zvolení tématu a nahlášení třídnímu učiteli 12. 10. 2017
Podání přihlášek ke konání maturitní, opravné nebo náhradní zkoušky v jarním termínu 1. 12. 2017
Odevzdání vlastního seznamu literárních děl vybraných žákem ze školního seznamu 31. 3. 2018
Odevzdání písemné maturitní práce 27. 3. 2018
Jmenování místopředsedy a dalších členů maturitní komise ředitelkou školy 31. 3. 2018
Zpracování pracovních listů pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury 28. 3. 2018
Zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků 28. 3. 2018
Písemná práce z českého jazyka a literatury 11. 4. 2018
Zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2.–9. 5. 2018
Ústní zkoušky profilové a společné části (včetně obhajoby) 16.–31. 5. 2018
Podání přihlášek ke konání maturitní, opravné nebo náhradní zkoušky v podzimním termínu 25. 6. 2018