Podzimní období 2019

Termíny pro podzimní maturitní zkoušky 2019

30.06. Předání seznamu literárních děl řediteli školy

15. srpna — Zveřejnění zkušebního schématu pro podzimní období (MŠMT)

2.–6. září — Společná část MZ – písemné práce, didaktické testy na spádových školách

11. září — Společná část MZ + profilová část MZ – ústní část MZ na naší škole

Zpřístupnění výsledků písemných prací společné části MZ v podzimním období do 10 pracovních dnů od konání zkoušky.

Důležité upozornění:

 • Výpisy z přihlášky si dobře uschovejte, obsahuje autentizační kód, který budete potřebovat při registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Registrace bude možná od 01.08.2019.

Podoba maturitních zkoušek 2019

Společná část maturitní zkoušky

je složena ze 2 předmětů:

 • Český jazyk a literatura
 • Matematika nebo cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk)

Další informace ke společné části maturity

Na webu Nová maturita najdete všechny informace ke společné části maturitní zkoušky i kritéria a hodnocení celých i dílčích částí maturitní zkoušky.

Na webu Hravě najdete ukázku toho, jak mohou vypadat jednotlivé úlohy maturitní zkoušky i s vysvětlením těchto úloh. Za určitý poplatek si na tomto webu můžete zpřístupnit všechen materiál a získat tak další prostor k přípravě na maturitní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

pro třídy SCR4, NS2 a DM3 se skládá ze 2 povinných zkoušek:

 • zkouška z odborných předmětů (formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí)
 • zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)

pro třídu HRP4 se skládá ze 2 povinných zkoušek

 • praktická zkouška z odborného výcviku a odborných předmětů (vypracování písemného podkladu a realizace slavnostní hostiny, ústní zkouška z předmětů Hotelový a restaurační provoz a Potraviny a výživa)
 • zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)

Témata maturitních prací

Jarní období 2020 — Přihlášky a výpisy z přihlášek

Způsob přihlašování k maturitní zkoušce:

 • Přihlašování bude probíhat přes třídní učitele.
 • Žáci emailem obdrží vygenerovanou přihlášku, kterou vyplní a předají třídnímu učiteli.
 • Ostatní maturanti, kteří již nejsou žáci školy, odevzdají vyplněnou přihlášku zástupkyni ředitelky Mgr. Silvii Bártlové do 26. 11. 2019.
 • Po předání údajů do databáze Certis zástupkyní ředitele žáci obdrží emailem výpis z přihlášky. Překontrolují jeho správnost a stvrdí ji svým podpisem do protokolu. Protokol podepíší u třídního učitele.
 • Ostatní maturanti si přijdou podepsat protokol k zástupkyni ředitelky. Mohou si také protokol vytisknout, podepsat a poslat poštou do školy nebo odevzdat na studijním oddělení do 19. 12. 2019.

Důležité upozornění
Výpisy z přihlášky si dobře uschovejte, obsahuje autentizační kód, který budete potřebovat při registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Registrace bude možná na jaře 2020.

  Maturitní kalendář