Naši studenti vyjíždí na stáže po celé Evropě, aby načerpali dostatek zkušeností z praxe a zjistili, jak to chodí v zahraničí. Tyto stáže si všichni naši studenti velmi pochvalují, dodává jim to velkou výhodu poté na trhu práce. Protože málokdo se může pochlubit, že pracoval měsíc v zahraniční kuchyni s pravými profesionály.

Červeně označené země jsou ty, které naši pedagogové a studenti již navštívili. Kliknutím na modré kolečko zjistíte více informací a po kliknutí na odkaz pak uvidíte i fotografie z těchto výjezdů nebo tiskové zprávy.

Ostatní realizované projekty


  • 2004/2005
    • Projekt SIPVZ „Efektivní výuka odborných předmětů s multimediální učebnicí“ (zpracování multimediální učebnice odborných předmětů a testovacího programu pro obor Kuchařské práce)
  • 2003/2004
    • Projekt SIPVZ „Bez obav k závěrečným zkouškám s výukovým programem“ (využití ICT ve výuce předmětů Technologie, Stolničení, Potraviny a výživa)