Odborné stáže v zahraničí

Naši studenti vyjíždí na stáže po celé Evropě, aby načerpali dostatek zkušeností z praxe a zjistili, jak to chodí v zahraničí. Tyto stáže si všichni naši studenti velmi pochvalují, dodává jim to velkou výhodu poté na trhu práce. Protože málokdo se může pochlubit, že pracoval měsíc v zahraniční kuchyni s pravými profesionály, na recepci 4**** hotelu na břehu moře nebo v cestovní kanceláři v centru evropského velkoměsta.

od roku 2001
11
projektů mobilit
Do zahraničí vyjelo
11
žáků
se žáky jelo
11
učitelů jako doprovod
Zahraniční spolupráce trvá již
9
let

  Ostatní realizované projekty


2018/2019

  Mladí ladí D-Dur

  Bylinková zahrádka

2017/2018

  Podpora kvality vzdělávání v SŠSS

2016/2017

  Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

2015/2016

  Projekt „Pohyb a strava, to je čistá hlava“ CZ.1.07/1.1.00/53.0018 – škola byla partnerem (posílení vědomí žáků základních a středních škol o zdravém životním stylu, podpořit vznik ustálených návyků, které povedou k udržení fyzické a psychické rovnováhy.)

  Projekt „Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky o.s.“ CZ.1.07/1.1.00/54.0050 (škola byla partnerem)

  Projekt OP VK „Praxe po život“ CZ.1.07/1.1.00/54.0031 – škola byla partnerem (tvorba Studentských minipodniků a podnikatelského plánu)

  Projekt „Matematika pro všechny“ CZ.1.07/1.1.00/26.072 (pilotní ověřování sady úloh z matematiky pro SOU a SOŠ)

2013/2014

  Projekt Active Citizen – „Gastronomem v každém věku“, projekt organizoval British Council a Člověk v tísni, o.p.s. – vzdělávací program Varianty, škola realizovala kurzy základů gastronomických dovedností pro děti z pěstounských rodin a jejich pěstouny.

  Projekt ROP NUTS II Moravskoslezsko „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I“ (realizátor MSK, rekonstrukcí sportovišť vybraných škol)

  Projekt OP VK „Inovace a zkvalitnění výuky na SŠSS“ – Projekt Šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0821 (inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a směřující k rozvoji matematické gramotnosti, kurz pro učitele cizích jazyků, podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů)

2012/2013

  Projekt Tváře životního prostředí – operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika CZ.3.22/3.3.04/12.03301

  Projekt ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 „Multifunkční velkoprostorové odborné učebny gastrocentra“ CZ.1.10/2.1.00/19.01195  (realizátor byl MSK, škola byla vybrána jako jediná v okrese, bylo vybudováno zázemí pro moderní výuku gastronomie)

  Projekt OP VK „Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech elektrotechniky, stavebnictví a gastronomie“ CZ.1.07/3.2.07/02.0018, (tvorba 2 vzdělávacích modulů: Molekulární gastronomie, Sommeliérství se zaměřením na pedagogické pracovníky realizující další profesní vzdělávání na školách v MSK)

  Projekt OP VK „Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy“ CZ.1.07/1.3.05/11.0026 (vzdělávání pedagogů školy v metodách a moderních didaktických postupech pro úspěšnou realizaci kurikulární reformy)

2011/2012

  Projekt OP VK „Inovace výuky gastronomie“ (tvorba výukového materiálu odborných předmětů v tištěné i multimediální podobě)

  Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání (škola se podílela na pilotním ověření programu dalšího vzdělávání Řemeslná výroba perníků podle standardu NSK, na vzdělávání podle tohoto programu a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení)

2010/2011

  Projekt OP VK „Multimediální výuka cizojazyčné odborné terminologie“ CZ.1.07/1.1.07/11.0119 (vytvoření výukového materiálu odborné gastronomické terminologie v anglickém a německém jazyce)

2009/2010

  Projekt UNIV 2 Kraje – projekt realizoval Národní ústav pro vzdělávání (pomoc školám při přeměně v centra celoživotního učení, škola tvořila a realizovala program dalšího vzdělávání)