Závěrečné zkoušky

Nová forma závěrečných zkoušek je na všech školách stejně náročná a srovnatelná. Zaměstnavatelé tak mají větší důvěru k výučnímu listu.

Zkoušky opravné a v náhradním termínu

Termíny opravných závěrečných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu za školní rok 2017/2018 – termín prosinec 2018.

Písemná zkouška: pondělí 3. 12. 2018

Praktická zkouška: úterý 4. 12. 2018 – pátek 7. 12. 2018

Ústní zkouška: pondělí 17. 12. 2018

Zahájení písemných ZZ v 8:00 hod v budově školy, místnost bude upřesněna. Žáci, kteří konají i praktickou zkoušku se dostaví do učebny 7:40 hod.

Zahájení ústní ZZ v 8:00 hod v budově školy, místnost bude upřesněna.

Nejpozději 1. 11. 2018 žák odevzdá žádost o konání opravných závěrečných zkoušek ředitelce školy Mgr. Ivaně Matulové.

  Termíny závěrečných zkoušek

Losování témat samostatné odborné práce 14. a 19. 2. 2019
Odevzdání samostatné odborné práce 30. 4. 2019
Písemná část 3. 6. 2019
Praktická část 4. – 13. 6. 2019
Ústní část 20. – 21. 6. 2019
Slavnostní předávání výučních listů 25. 6. 2019 od 1000

  Materiály a pokyny k samostatné odborné práci – SOP