Nové závěrečné zkoušky


Nová forma zkoušek, která je na všech školách stejně náročná a srovnatelná.
Zaměstnavatelé tak mají větší důvěru k výučnímu listu.

Termíny závěrečných zkoušek pro rok 2017/18


Losování témat samostatné odborné práce 1. a 5. 2. 2018
Jmenování místopředsedů a dalších členů komisí do 15. 3. 2018
Odevzdání samostatné odborné práce 30. 4. 2018
Písemná část 1. 6. 2018
Praktická část 4.–15. 6. 2018
Ústní část 21.–22. 6. 2018
Slavnostní předávání výučních listů 26. 6. 2018 v 10 hod

Materiály a pokyny k samostatné odborné práci – SOP