Závěrečné zkoušky

Nová forma závěrečných zkoušek je na všech školách stejně náročná a srovnatelná. Zaměstnavatelé tak mají větší důvěru k výučnímu listu.

  Termíny závěrečných zkoušek

Termíny opravných závěrečných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu za školní rok 2018/2019 – termín září 2019.

Písemná zkouška:                           pondělí 2. 9. 2019

Praktická zkouška:                          úterý 3. 9. 2019 – pátek 6. 9. 2019

Ústní zkouška:                                  pondělí 16. 9. 2019

Zahájení písemných ZZ v 8:00 hod v budově školy, místnost bude upřesněna. Žáci, kteří konají i praktickou zkoušku se dostaví do učebny 7:40 hod.

Zahájení ústní ZZ v 8:00 hod v budově školy, místnost bude upřesněna.

Nejpozději 31. 7. 2019 žák odevzdá žádost o konání opravných závěrečných zkoušek ředitelce školy Mgr. Ivaně Matulové.


  Materiály a pokyny k samostatné odborné práci – SOP