Závěrečné zkoušky

Nová forma závěrečných zkoušek je na všech školách stejně náročná a srovnatelná. Zaměstnavatelé tak mají větší důvěru k výučnímu listu.

  Termíny závěrečných zkoušek

Termíny opravných závěrečných zkoušek a závěrečných zkoušek v náhradním termínu za školní rok 2017/2018 – termín září 2018:

písemná část ZZ: pondělí 3. 9. 2018 v 8:00 hodin v budově školy, učebna č. 251

praktická část ZZ: úterý–pátek 4.–7. 9. 2018 (zahájení v 7:00 hodin-obor K, 8:00 hod – Č, školní jídelna, pracovní oděv)

ústní část ZZ: pondělí 17. 9. 2018 v 8:00 hodin, uč. č. 16

Uchazeč písemně oznámí ředitelce školy (v termínu do 31. 7. 2018), zda chce konat opravnou ZZ v září 2018. Na oznámení uchazeč uvede adresu, na které se zdržuje, + telefon + e-mailovou adresu.

V Ostravě-Hrabůvce 21. 6. 2018
Mgr. Ivana Matulová, ředitelka školy


Slavnostní předávání výučních listů 26. 6. 2018 v 10 hod

  Materiály a pokyny k samostatné odborné práci – SOP