Závěrečné zkoušky

Nová forma závěrečných zkoušek je na všech školách stejně náročná a srovnatelná. Zaměstnavatelé tak mají větší důvěru k výučnímu listu.

  Termíny závěrečných zkoušek


Losování témat samostatné odborné práce 1. a 5. 2. 2018
Jmenování místopředsedů a dalších členů komisí do 15. 3. 2018
Odevzdání samostatné odborné práce 30. 4. 2018
Písemná část 1. 6. 2018
Praktická část 4.–15. 6. 2018
Ústní část 21.–22. 6. 2018
Slavnostní předávání výučních listů 26. 6. 2018 v 10 hod

  Materiály a pokyny k samostatné odborné práci – SOP