Výdej stravy

  • Snídaně: 5:45–7:30
  • Oběd: 12:00–15:00
  • Večeře:  18:30–19:15  (mimo pátek, kdy se u oběda vydává studená večeře)

Ceny jídel

Pro žáky

  • Snídaně včetně svačinky: 26 Kč
  • Oběd: 30 Kč
  • Večeře: 30 Kč

Školní stravování je dotováno státem. Žák má nárok na dotovanou stravu pouze ve dny, kdy je ve škole přítomen a první den nemoci (vyhláška 107/2005 Sb.). Pokud se žák stravuje v době nepřítomnosti ve škole (odebere jídlo do jídlonosiče), má povinnost si další stravu odhlásit. Neodhlášená strava mu bude účtována v plné výši tj. snídaně 58,- Kč, oběd 63,- Kč, večeře 63,- Kč. Porušení tohoto pravidla bude zjišťováno a rozdílná částka vymáhána a to i v případě, že strava nebude vyzvednuta.

Cizí strávníci

  • Snídaně 58 Kč
  • Oběd 63 Kč
  • Večeře 63 Kč

Pokud má strávník zájem o jídlo musí se přihlásit u vedoucí školní jídelny. Následně obdrží čipovou kartu a na ní musí dát vklad v hodnotě minimálně 300,- Kč. Z této částky se odečítají nahlášené obědy. Pokud žák částku v daném měsíci nevybere automaticky se přesouvá do následujícího měsíce. Po ukončení docházky se žák s výstupním listem dostaví k vedoucí školní jídelny a případný finanční zůstatek na čipové kartě se vrátí.

Připomínky ke stravě

Zde pište připomínky ke konkrétnímu jídlu. Vyberte správné datum a pokrm, který chcete hodnotit.

Zde pište obecné připomínky nebo náměty ke stravování ve školní jídelně.

Jak to v jídelně vypadá


Školní jídelna je v rámci Střední školy společného stravování samostatným úsekem řízený  vedoucí školní jídelny a je umístěna v areálu školy. Kapacita jídelny je dle rejstříku škol stanovena na 850 žáků. Technické a hygienické parametry školní jídelny umožňují výrobu až 1200 jídel denně. Vlastní provoz jídelny řídí vedoucí a je organizován jako dvousměnný provoz a zároveň funguje jako pracoviště odborného výcviku žáků školy. Ve školní kuchyni se připravují snídaně, obědy ve třech druzích a večeře.

Výdej stravy se uskutečňuje pomocí kreditních karet.  Pomocí karty je možno provádět objednávky stravy dle jídelního lístku. Stravu lze objednávat a rušit taky přes internetovou stránku (viz odkaz v záhlaví).
Každý žák má své přihlašovací jméno a heslo, které se dozví u vedoucí školní jídelny. Heslo si pak po prvním přihlášení může změnit v okně Nastavení.

Přihlášení stravy je možno přes terminál na celý týden dopředu.
Přihlášky a odhlášky stravy nutno provést nejpozději do 12:00 předcházejícího dne.