Podoba maturitních zkoušek

Povinná část maturitní zkoušky


Společná část maturitní zkoušky sestává z 2 předmětů

  • Český jazyk a literatura
  • Matematika nebo cizí jazyk ( Anglický jazyk nebo Německý jazyk)

Povinné předměty ve školní části maturitní zkoušky pro třídy SCR4, NS2 a DM3:

  • odborné předměty (formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí)
  •  ekonomické předměty (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)

Nepovinná část maturitní zkoušky


Žáci si mohou vybrat z nabídky nepovinných zkoušek maximálně 2 předměty. Z těchto předmětů žáci konají ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí. Jako nepovinnou zkoušku si žáci nemohou opět zvolit stejný předmět, který budou absolvovat jako povinnou zkoušku.

  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Společenskovědní základ

Další informace k maturitním zkouškám


Na webu Nová maturita najdete všechny informace ke společné části maturitní zkoušky i kritéria a hodnocení celých i dílčích částí maturitní zkoušky.

Na webu Hravě najdete ukázku toho, jak mohou vypadat jednotlivé úlohy maturitní zkoušky i s vysvětlením těchto úloh. Za určitý poplatek si na tomto webu můžete zpřístupnit všechen materiál a získat tak další prostor k připravě na maturitní zkoušku.

Termíny maturitních zkoušek


Maturitní kalendář pro rok 2017

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2017:  4.– 8. září 2017.