Naši studenti vyjíždí na stáže po celé Evropě aby načerpali dostatek zkušeností z praxe, zjistili jak to chodí v zahraničí. Tyto stáže si všichni naši studenti velmi pochvalují a dává jim to velkou výhodu poté na trhu práce. Protože málokdo se může pochlubit, že pracoval měsíc v zahraniční kuchyni s pravými profesionály.

Červené země jsou ty, které naši pedagogové a studenti již navštívili. Kliknutím na modré kolečko zjistíte více informací a po kliknutí na odkaz pak uvidíte i fotografie z těchto výjezdů nebo tiskové zprávy.

Ostatní realizované projekty


  • 2004/2005
    • projekt SIPVZ „Efektivní výuka odborných předmětů s multimediální učebnicí“ (zpracování multimediální učebnice odborných předmětů a testovacího programu pro obor Kuchařské práce)
  • 2003/2004
    • projekt SIPVZ „Bez obav k závěrečným zkouškám s výukovým programem“ (využití ICT ve výuce předmětů technologie, stolničení, potraviny a výživa)