II. kolo přijímacího řízení na školní rok 2021/22 na obory:

  • Kuchař-číšník
  • Číšník
  • Služby cestovního ruchu
  • Hotelový a restaurační provoz
  • Management v gastronomii – denní
  • Management v gastronomii – dálkové
  • Kuchař – dálkové
  • Číšník – dálkové

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy (§ 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 školského zákona). Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Uchazeči na seznamu budou evidováni pod přiděleným evidenčním číslem.

  Podmínky přijetí

Kritéria a podmínky přijetí pro II. kolo přijímacího řízení — Kuchař-číšník, ČíšníkKritéria a podmínky přijetí pro II. kolo přijímacího řízení — maturitní a dálkové studium
Potvrzení lékaře
Uchazeči o všechny obory (mimo obor Služby cestovního ruchu) musí mít na přihlášce razítko a podpis lékaře v kolonce — Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
Výsledky v I. kole přijímacího řízení

  Dokumenty a přihlášky ke stažení

Stáhněte si níže uvedené dokumenty. Přihlášku je možné vyplnit na počítači a pak vytisknout. Společně s přihláškou ke studiu je potřeba odevzdat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (neplatí pro obor SCR).

  Jaký kód vyplnit na přihlášku?

ŠVP – Název oboru
 
RVP
Kód
Kuchař
Učební obor
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Číšník
Učební obor
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Kuchař-číšník
Učební obor
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Cukrář
Učební obor
CUKRÁŘ
29-54-H/01
Hotelový a restaurační provoz
Maturitní a učební obor
GASTRONOMIE
65-41-L/01
Služby cestovního ruchu
Maturitní obor
CESTOVNÍ RUCH
65-42-M/02
Management v gastronomii
Maturitní obor
GASTRONOMIE
65-41-L/51

  Kontaktujte nás

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Krakovská 1095/33
700 30 Ostrava-Hrabůvka

  +420 597 578 791

studijni@ssss.cz