7 statečných

SŠSSAkce školy

V úterý 5. 12. 2023 sedm žáků ze studijních oborů absolvovalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Jedná se o soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Probíhá ve třech postupových kolech – školním, okresním a krajském. Jednotlivá postupová kola mají vždy 2 části – jazykovou (mluvnickou), kde soutěžící plní zadané úkoly, a slohovou, kde se píše slohová práce na zadané téma v doporučeném rozsahu 200 až 300 slov. Soutěž završuje celostátní kolo.

Umístění ve školním kole:

  1.  Matěj Žila, HRP3
  2.  Barbora Nowaková, SCR4
  3.  Kateřina Kalužová, SCR1