Adaptační kurzy

SŠSSAkce školy

adaptační aktivity

Ve dvou bězích se letos uskutečnil adaptační kurz pro 1. ročníky oboru Služby cestovního ruchu a Hotelový a restaurační provoz. Ve Frenštátu pod Radhoštěm pod dohledem 2 zástupců Školního poradenského pracoviště se žáci seznamovali nejen mezi sebou, ale i se svými třídními učiteli. Podobně probíhaly ve sportovním areálu v Hrabové adaptační dny ostatních prvních ročníků.