Adventní Vídeň

SŠSSAkce školy

žáci ve vídni

VÍDEŇ – MĚSTO KULTURY, TRADIC A PAMĚTIHODNOSTÍ

Studenti 1. ročníku oboru Služby cestovního ruchu a vybraní žáci z vyšších ročníků se 16. 12. 2022 zúčastnili odborné exkurze do hlavního města Rakouska, Vídně. Cílem cesty bylo získání nových informací a zkušeností v rámci studijního oboru. Žáci si poprvé vyzkoušeli průvodcovské služby v praxi, a to již cestou v autobuse. Exkurze začala ve čtvrti Donau City, následovala prohlídkou nejkrásnějšího barokního areálu v Evropě, zámku Schönbrunn, umocněnou romantikou vánočních trhů. Studenti se prošli zámeckou zahradou k Neptunově fontáně a Gloriette. V centru města si prohlédli nejvýznamnější památky např. Karlovo náměstí s kostelem sv. Karla Boromejského, Vídeňskou operu, obrazárnu Albertina, chrám sv. Štěpána, císařské divadlo, radnici. Na pěší zóně Na Příkopech je zaujaly fontány a věhlasný Vídeňský morový sloup. Obdivovali výrobky vídeňských cukrářů nejen v kavárně hotelu Sacher. Kouzlo vánočního adventu na ně dýchlo na stylových trzích a také při procházce svátečně osvětlenou Korutanskou třídou a ulicí Příkopy. Během exkurze nechyběla ochutnávka vánočních specialit, teplých nápojů z typických hrníčků, které si účastníci odvezli jako suvenýr. Nenechali si ujít možnost projet se místním metrem U-Bahn, a zažili tak i běžný pracovní ruch velkoměsta.