Denis obstál mezi profíky

SŠSSAkce školy

žáci

Na konci března proběhl v Praze 10. ročník soutěže odborných dovedností Sollertia.

Hlavním principem osmioborové soutěže je přímé porovnání výkonů žáků s odborníkem z praxe, takzvaným vyzyvatelem. Sollertia si klade za cíl rozšířit přímou účast podniků jako budoucích zaměstnavatelů na obsahu výuky a na hodnocení výsledků žáka, a to zejména v praktickém vyučování. Zapojení odborníků z praxe obohacuje a rozšiřuje praktickou výuku odborných předmětů, posiluje vazby mezi podniky a školami a je možné díky nim objektivně zjistit úroveň získaných vědomostí a dovedností žáka v porovnání s profesionálem v oboru.

Dvojnásobné zastoupení mělo naše krajské školství v oboru kuchař. V konkurenci pěti gastronomických škol získal 3. místo Denis Willert ze Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka. Soutěžní vystoupení hodnotily v porotě takové hvězdy gastronomie jako například Jan Punčochář nebo absolvent uvedené ostravské školy Radek Kašpárek.