English is my hobby

SŠSSAkce školy

konverzační soutěž

Žáci studijních oborů se 20. 12. 2021 utkali v konverzační soutěži v AJ. Školního kola se zúčastnilo 14 studentů ze tříd Hotelový a restaurační provoz a Služby cestovního ruchu. Studenti se pečlivě připravili jak na poslechovou, tak i na konverzační část. Zvládli samostatný ústní projev na vylosované téma a dialog s volně zvoleným spolužákem. Svým ústním projevem potěšili porotu složenou vyučujícími AJ. Sladkou odměnu doplnily věcné ceny.

I. Kategorie:

  1. místo Markéta Heidingerová (SCR2)
  2. místo Kateřina Anežková (SCR2)
  3. místo Daniela Karkošová (SCR1)

II. Kategorie:

  1. místo Dominika Sikorová (SCR3)
  2. místo Nikita Gurecká (SCR4)
  3. místo Jakub Selinger (HRP3)