How are you?

SŠSSAkce školy

studenti ve třídě

Ve středu 21. prosince 2022 se 12 studentů z 1. až. 4. ročníku oboru Hotelový a restaurační provoz a Služby cestovního ruchu třídy zúčastnilo školního kola konverzační soutěže v AJ. Poslechovou část vystřídala část konverzační, kde měli žáci prokázat svou jazykovou úroveň v samostatném ústním projevu na vylosované téma – odborné či všeobecné – v dialogu se spolusoutěžícím. Soutěžilo se ve 2 kategoriích dle studijního ročníku 1. +2. ročník – 3 studenti, 3.+ 4. ročník – 9 studentů.

Výsledky 1. kategorie:

  1. místo Tereza Sokolová (HRP1)
  2. místo Luc Duc Tuan (HRP1)
  3. místo Monika Čížková (HRP1)

Výsledky 2. kategorie:

  1. místo Alex Anežka (SCR3)
  2. místo Vendula Čížková (SCR4)
  3. místo Tadeáš Bodnár (HRP4)