Kočka plná fantazie

SŠSSAkce školy

kočka fantazie tvorba

Žáci 1. ročníků ze všech oborů se zúčastnili jedné z aktivit projektu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Akce KOČKA FANTAZIE – výtvarná dílna – probíhala pod vedením Mgr. K. Salamonové, Bc. A. Lehocké, Mgr. H. Strádalové na naší škole od 18. 10. do 12. 11. 2021. Během dvou dvouhodinových částí měli žáci za úkol individuálně namalovat kočku, která měla být jejich výtvarným sebevyjádřením, a poté kolektivně ztvárnit třídní kočku tak, aby se z ní dal „vyčíst“ charakter třídy či obor. Symbol kočky ale mohl být i jiný. Do 30. 11. 2021 proběhne hlasování o nejzdařilejší KOČKU prostřednictvím Microsoft Forms. Výsledky budou zveřejněny na web stránkách školy.

Na tento projekt jsme obdrželi účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Lajkuj na facebooku nejlepší kočku, třídní kočky soutěží.