Krakovský advent

SŠSSAkce školy

ulica krakowska

Žáci 3. a 4. ročníku oboru Služby cestovního ruchu si adventní čas zpestřili jednodenní exkurzí do královského města Krakov. Hlavním cílem exkurze bylo ověření znalostí z učiva odborných předmětů, procvičení průvodcovských služeb v praxi dle zadaného úkolu. V časných ranních hodinách 2. 12. 2022 vyrazili autobusem směr Polsko. Za odborného dohledu vyučujících Mgr. H. Schwarzové a Mgr. L. Bardaševského navštívili na své plánované trase nacistický koncentrační tábor Osvětim na území jihozápadního Polska a vyhlazovací tábor Auschwitz II – Birkenau (Březinka). Poté jejich cesta směřovala do Krakova na prohlídku pamětihodností a kulturních památek. Mnohé z nich jsou zapsané do světového dědictví UNESCO.

Program prohlídky – židovská čtvrt Kaziměř, Schindlerova továrna na smalt, tržní náměstí (Rynek Główny) se sochou básníka Adama Mickiewicze, tržnice Sukiennica, Mariánský kostel, Radniční věž, ulice Grodzka – tzv. královská cesta a obchodní stezka, ulice Florianska, hrad Wawel, nábřeží řeky Visly apod. Okouzleni adventní výzdobou a hrou světel na náměstí s vánočním trhem ochutnali také vánoční speciality, tradiční teplé nápoje, nakoupili na památku suvenýry, ale hlavně získali další praktické zkušenosti v rámci svého studijního oboru.