Mladý průvodce

SŠSSAkce školy

mladý průvodce

SŠSS pořádá soutěž studentů středních škol
gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem

13. ročník
soutěže mladých odborníků v oblasti cestovního ruchu s mezinárodní účastí se koná v prostorách společenského sálu školy
15. 2. 2023
na téma: „Pohádková dovolená“