Mladý průvodce

SŠSSAkce školy

na vandru

SŠSS pořádala soutěž studentů středních škol
gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem

13. ročník
soutěže mladých odborníků v oblasti cestovního ruchu s mezinárodní účastí se koná v prostorách společenského sálu školy
15. 2. 2023
na téma: „Pohádková dovolená“


Mladí průvodci zase bodovali

Ostrava, 16. února 2023 – SŠSS zorganizovala pro žáky SŠ oboru Hotelnictví a Cestovní ruch soutěž Mladý průvodce. Vítězem se stalo podruhé za sebou družstvo z Nitry.

V prostorách společenského sálu SŠ společného stravování v Ostravě-Hrabůvce se 15. 2. 2023 konal již 13. ročník mezinárodní soutěže Mladý průvodce pro mladé odborníky v oblasti cestovního ruchu. Žáci ze 12 středních škol z Česka a Slovenska letos soutěžili se svými prezentacemi na téma „Pohádková dovolená“. Jejich úkolem bylo vytvořit nabídku pětidenního pobytově-poznávacího zájezdu pro aktivní dovolenou rodin s dětmi předškolního věku. Soutěžící v rozmezí 12 až 15 minut představili svou prezentaci porotě, do které letos zasedli Mgr. Markéta Garnol z Cafe&Pasta Snídaňuj Tour, Mgr. Miroslava Kopčajová z KLASTRu ČR, Marina Sedláková z Asociace průvodců ČR, Šárka Bednáriková z Imperial Hotelu Ostrava a pan Marcel Sikora, člen komise pro regionální rozvoj a CR MSK.

Odborná porota hodnotila nápaditost a originalitu při sestavování trasy, atraktivitu programu zájezdu, skladbu a strukturu nabízených služeb, ale i profesní vystupování. Soutěžící museli také obhájit navržený finanční rozpočet a část prezentace přednést v cizím jazyce. „Soutěžící nabídli porotě opět zajímavá místa a aktivity. Ukázali, co se ve škole naučili a jak jsou schopni své znalosti zúročit. Jedním z cílů soutěže je také prohloubení spolupráce mezi jednotlivými soutěžícími školami a zkvalitnění propojení teorie s praxí v cestovním ruchu,“ sdělila organizátorům předsedkyně poroty Mgr. Markéta Garnol.

Zlato v soutěži obhájili loňští vítězové z Hotelové akadémie v Nitře Denisa Križanová a Adam Lisy. Stříbro si odvezly mladé průvodkyně z Hotelové školy z Frenštátu pod Radhoštěm Andrea Godulová a Markéta Slováková a bronz vybojovala dvojice Adam Fojtík a Štěpán Peřina ze SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích. Jako jednotlivci absolvovali před samotnou soutěží i vědomostní test a vítězem se stal student Jan Hinterhölz ze Střední školy obchodní České Budějovice. Vystoupení všech družstev, ač některá z nich byla na tomto poli úplnými nováčky, potěšila nejen hodnotící komisi. Všichni účinkující si odvezli domů účastnické listy a upomínkové předměty od sponzorů soutěže a vítězové i hodnotné ceny. Bylo poděkováno rovněž trenérům družstev. Záštitu nad soutěží převzal Moravskoslezský klastr cestovního ruchu a Krajská hospodářská komora MK. Na soutěž se dostavili i pozvaní hosté – ředitel Imperial Hotelu Ostrava Michael Seifert a starosta městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martin Bednář.

Pro zájemce z řad soutěžících připravila pořadatelská škola komentovanou prohlídku Ostravy.