Mladí průvodci opět nezklamali

SŠSSAkce školy

mladý průvodce

SŠSS zorganizovala pro žáky SŠ oboru Hotelnictví a Cestovní ruch soutěž Mladý průvodce. Vítězem se stalo družstvo z Nitry.

V prostorách společenského sálu SŠ společného stravování v Ostravě-Hrabůvce se 23. 3. 2022 konal již 12. ročník mezinárodní soutěže Mladý průvodce pro mladé odborníky v oblasti cestovního ruchu. Žáci ze 14 středních škol z Česka a Slovenska letos soutěžili se svými prezentacemi na téma „Místa, která nechcete minout“. Jejich úkolem bylo vytvořit nabídku pětidenního poznávacího zájezdu pro zahraniční klientelu. Program zájezdu měl seznámit se zajímavými lokalitami země, odkud dvojčlenná družstva pochází. Soutěžící v rozmezí 12 až 15 minut představili svou prezentaci porotě, která byla složená ze zástupců Moravskoslezského klastru CR, Asociace průvodců ČR, CK a hotelů. Porota hodnotila nápaditost a originalitu při sestavování trasy, atraktivitu programu zájezdu, skladbu a strukturu nabízených služeb, ale i profesní vystupování. Soutěžící museli taktéž obhájit navržený finanční rozpočet a část prezentace přednést v cizím jazyce.

A kdo se stal Mladým průvodcem roku 2022? Na 1. místě se umístilo družstvo z Hotelové akadémie v Nitře ve složení Denisa Križanová, Natália Mazurová. Na 2. místě skončila dvojice Aneta Fafilková a Aneta Skácelová ze SOŠ služeb z Olomouce. Třetí místo vybojovalo družstvu ze Znojma ve složení Aneta Kauerová a Eliška Pitrová. Jako jednotlivci absolvovali před samotnou soutěží i vědomostní test z techniky služeb cestovního ruchu a vítězkou se stala studentka Aneta Kauerová ze SOU a SOŠ Znojmo. Všichni účinkující si odvezli domů účastnické listy a upomínkové předměty od sponzorů soutěže a vítězové i hodnotné ceny. Bylo poděkováno rovněž trenérům družstev.

Do odborné poroty letos zasedli Mgr. Markéta Garnol z CK Relax Adriatic, Mgr. Miroslava Kopčajová a Ing. Kamil Schaumann z KLASTRu ČR, Marína Sedláková z Asociace průvodců ČR, Šárka Bednáriková z Imperial Hotelu Ostrava a Ing. Pavla Noskievičová, vyučující AJ. „Soutěž odhalila nové talenty na poli cestovního ruchu. Po dvouleté odmlce soutěžící nabídli porotě opět zajímavá místa a aktivity. Ukázali, co se ve škole naučili a jak jsou schopni své znalosti zúročit. Jedním z cílů soutěže je také prohloubení spolupráce mezi jednotlivými soutěžícími školami a zkvalitnění propojení teorie s praxí v cestovním ruchu,“ sdělila organizátorům předsedkyně poroty Mgr. Markéta Garnol, ředitelka CK RELAX ADRIATIC.

Záštitu nad soutěží převzal Moravskoslezský klastr CR a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Na soutěž se dostavili i pozvaní hosté např. PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu MSK. Pro zájemce z řad soutěžících připravila pořadatelská škola komentovanou prohlídku Ostravy.