A piece of cake

SŠSSAkce školy

Hry v angličtině? – „A piece of cake!“

V úterý 10. září 2019 se na SŠSS uskutečnil projektový den s rodilým mluvčím Simonem Johnsonem z JŠ HELLO. Pro žáky oboru Služby cestovního ruchu druhého a třetího ročníku byl opravdu hračkou a příjemným nastartováním školního roku. Lektor vtáhnul všechny zúčastněné nenásilnou a zábavnou formou do komunikace, pomocí níž si ověřili, že porozumění rodilému mluvčímu z Anglie není žádný problém.