Pozor… teď řídím já!

SŠSSAkce školy

V DK Akord v Ostravě-Zábřehu byl připraven nejen pro naši SŠ interaktivní preventivně edukační pořad  NEHODOU TO ZAČÍNÁ. Žáci získali ucelené povědomí o tom, jak vlastním přičiněním mohou ovlivnit bezpečnost silničního provozu. Začínající i budoucí řidiči motorových vozidel se mohli během přednášky, která se konala 19. 9. 2019, zapojit do uměle vytvořených situací. Ty názorně ukázaly, jak používání mobilního telefonu negativně ovlivňuje chování řidiče. Byli také upozorněni na nebezpečí spojené s užíváním alkoholu a drog. Následky chybného jednání byly prezentovány formou analýz reálných dopravních nehod.