Sametový revolver Ostrava!!!

SŠSSAkce školy

V kině Cineport v Dolní oblasti Vítkovice proběhla 15. 11. 2019 akce Sametový revolver Ostrava!!! pro 25 žáků SŠ. Garantem projektu byl Ing. Tomáš Heryán, PhD., absolvent naší školy a v současné době vysokoškolský pedagog v oblasti podnikové ekonomie a financí. Cílem projektu bylo ukázat, jak moc jsou dnes mladí lidé omezeni ve svobodě nepřímo vinou sociálních sítí, masmédií a dalších fenoménů současnosti. Po promítání filmových spotů následovala diskuse, které se aktivně zúčastnilo i 7 žáků naší školy. Diskutující obdrželi čestné vstupenky na sobotní koncert punkových kapel v BrickHousu. Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci oslav 30 let svobody.