Soutěžíme on-line

SŠSSAkce školy

SŠ obchodní v Českých Budějovicích ve dnech 16. a 17. 6. 2021 pořádala již 11. ročník mezinárodní soutěže „Vítejte u nás“. Letošní on-line soutěže se zúčastnila tradičně i dvojice z naší škol – Ondřej Kubrický a Karolína Mitrengová z 1. ročníku oboru Služeb cestovního ruchu. V konkurenci 14 družstev, většinou zástupců z 3. ročníku, se Ondra s Karolínou umístili na výtečném 6. místě. Připravili si prezentaci na téma „Po kraji, v němž voda zanechala svoje stopy“, v níž porotě i ostatním soutěžícím představili Beskydy, zánik železniční tratě Ostravice – Bílá, přemístění obce Staré Hamry, historii stavby vodního díla Šance, i trasu výletu do centra Masarykova údolí.

„… byli skvělí! Úžasná intonace a projev… všechny vtáhli do příběhu…perfektní reakce a odborné odpovědi na dotazy porotců,“ tak zhodnotila výkon svých svěřenců Mgr. Hana Schwarzová.