To zvládneme

SŠSSAkce školy

Žáky posledních ročníků učebních oborů denního i dálkového studia čeká v měsíci červnu nelehký úkol, závěrečné zkoušky, jimiž ukončují své studium. Ti úspěšní si na konci června odnesou domů výuční list.

Letos na naší škole skládají závěrečné zkoušky žáci denního, ale i dálkového studia tříletých oborů s výučním listem – Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník, Cukrář. Závěrečná zkouška má tři samostatné části, a to písemnou, praktickou a ústní část. Součástí zkoušek je také zpracování samostatné odborné práce na vylosované téma.

Nejzajímavější částí je samozřejmě praktická zkouška, která bude probíhat v prostorách školy,

dále ve výrobních a odbytových střediscích. Gastronomická přehlídka představí žáky oboru Kuchař při přípravě vybraných pokrmů studené a teplé kuchyně, žáci oboru Číšník prostřou slavnostní tabule k vylosovaným událostem a před zraky hostů a komise flambují, míchají nápoje či dranžírují rybu. Žáci oboru Cukrář předvedou moderní cukrářský výrobek a zdobení dortu. V gastronomických zařízeních se zapojí do provozu, uvaří restaurační menu, budou obsluhovat a tvořit cukrárenské výrobky. Poslední část – ústní zkouška zahrnuje otázky ze všech odborných předmětů, ekonomiky či základů podnikání.

Věříme, že všichni žáci předvedou a zúročí vše, co se během studia v teorii a na praxi naučili, a že na slavnostním předávání výučních listů v sále školy všem předáme vysněný výuční list.