Žáci 1. ročníků

SŠSSarchiv

Žáci prvních ročníku přijdou do školy 1. září 2020 v 8:00!
Všechny informace získají od svých třídních učitelů, rozmístění do učeben a tříd naleznou na vývěsce u vchodu školy.
Přineste si s sebou vysvědčení z 9. ročníku, občanský průkaz, rodný list a tašku na pracovní oblečení.

Každý žák musí dodat svou fotografii na studijní průkaz (buď donese fotografii nebo zašle svou fotografii svému třídnímu učiteli).