Žáci 1. ročníků

SŠSSZprávy

Důležité upozornění:
od 1. 7. 2023 byla zrušena povinnost zdravotního průkazu pro pracovníky v potravinářství. Toto platí i pro žáky školy.

Žáci 1. ročníků se dostaví do školy 4. září v 8:00.
Žáci 1. ročníků musí přinést psací potřeby, vysvědčení z posledního ročníku základní školy, rodný list, fotografii na studijní průkaz (pokud ji nepošlou emailem třídnímu učiteli).
Další informace se dozví od třídního učitele.

8:00 — Zahájení školního roku 1. ročníků v učebnách dle níže uvedeného rozpisu.

Třída
Učebna
Třídní učitel
K1
208
Bc. Martin Kaše
Č1
311
Ing. Veronika Kristiníková
KČ1A
211
Ing. Marian Vráblik
KČ1B
111
Mgr. Petra Radková
CU1
321
Mgr. Marcela Dunkerová
HRP1
309
Mgr. Naděžda Rachfalíková
SCR1
304
Mgr. Jana Vyskočilová
NS1
108
Mgr. Hana Strádalová

Vydávání pracovního oblečení č. 247  (přineste si tašku na pracovní oděvy)

K1 – 9:00
Č1 – 9:30
CU1 – 10:00

Dny adaptačních aktivit