Přijímací zkoušky na obor Management v gastronomii

SŠSSinfo

Informace o nekonání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení
pro školní rok 2021/22 v oboru 65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP Management v gastronomii, denní i dálková forma

V souladu s Opatřením obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 rozhodla ředitelka Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace o nekonání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 v oboru 65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP Management v gastronomii, denní i dálková forma.