Národní plán obnovy – Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

SŠSSZprávy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace rozhodlo o poskytnutí finančních prostředků na pořízení mobilních digitálních technologií (např. notebook, tablet…) včetně příslušenství k zapůjčení pro žáky (krátkodobé i dlouhodobé), kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Ve střední škole společného stravování bylo z těchto  finančních prostředků  zakoupeno

Prevence digitální propasti

  • 37 notebooků, které jsou nyní zapůjčovány žákům
  • 1 webkamera pro využití při online výuce
  • 15 sluchátek s mikrofony pro on-line výuku

Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí

  • 2 Thermomix TM6 (pokročilá digitální gastrotechnologie pro úpravu surovin a přípravu pokrmů)
  • 8 ks brýlí pro virtuální realitu
  • hardware a software Restaurační pokladna a sklad