Národní plán obnovy – prevence digitální propasti

SŠSSZprávy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace rozhodlo o poskytnutí finančních prostředků na pořízení mobilních digitálních technologií (např. notebook, tablet…) včetně příslušenství k zapůjčení pro žáky (krátkodobé i dlouhodobé), kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Ve střední škole společného stravování bylo z těchto  finančních prostředků  zakoupeno 30 notebooků, které jsou nyní zapůjčovány žákům a 1 webkamera pro využití při online výuce.