Národní plán obnovy – doučování žáků školy

SŠSSZprávy

doučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování – doplňkový vzdělávací program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání.

Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování, resp. doplňkového vzdělávání žáků. Žákům tento doplňkový vzdělávací program umožní se dopodrobna věnovat jakémukoli tématu, kterému při výuce nerozuměl nebo které ho naopak zaujalo.

Doučování organizováno vedením školy, především osobně (v odůvodněných případech i on-line). Pro žáky je zcela zdarma – je plně hrazeno státem z prostředků fondu Evropské unie zvaného Next Generation EU.

V první fázi (od 1. 9. do 31. 12. 2021) bylo doučování poskytnuto 123 žákům.

Ve druhé fázi (od 1. 1. do 31. 8. 2022) bylo doučování poskytnuto 143 žákům.