Face to face

SŠSSZprávy

adaptační aktivity

Ve školním roce 2022/2023 probíhá na naší škole celoroční projekt s názvem Face to face. Na projekt jsme získali dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Závěrečná zpráva z projektu

První etapou projektu byly adaptační kurzy.

Žáci čtyřletých oborů absolvovali adaptační kurz ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde se dva dny navzájem „oťukávali“ ve spoustě seznamovacích, logických a kreativních her a měli jedinečnou možnost poznat i své třídní učitele jinak než ve škole. K nejlépe hodnoceným aktivitám patřil Lidský žebřík a Trifidi. Společná historie jednotlivých tříd tříletých oborů začala na hřišti TJ Sokol Hrabová. Všem třídám přálo počasí, žáci si vyzkoušeli velké množství aktivit. Po celou dobu panovala dobrá nálada. Kolektivy se utužovaly, nováčci se zdárně adaptovali a tento „seznamovák“ hodnotili v dotaznících velmi pozitivně. K nejlépe hodnoceným aktivitám patřil Lidský žebřík, Piškvorky a Chůdy. Proto snad smíme doufat, že adaptační kurzy splnily svůj účel a nastartovaly úspěšné a pohodové soužití v nově vzniklých kolektivech.

Další etapou projektu byla a stále je aktivita Školní hřiště. Jedná se o nabídku činorodého trávení velké přestávky na školním hřišti. Účastnit se může každý žák kterýkoliv den o velké přestávce. Žáci mohou hrát míčové hry (badminton, basketbal, fotbal, házená…). V rámci projektu také probíhají ve všech třídách prvního ročníku přednášky zaměřené na všechny možné závislosti související s využíváním moderních technologií – sociální sítě, hraní her, stahování, bezcílné surfování apod.).

Ve druhém pololetí tohoto školního roku ještě žáky čeká celoškolní Offline den. S organizací této aktivity se již průběžně seznamují na třídnických hodinách, kde společně přemýšlejí, jakými aktivitami v daný den vyplní svůj čas o přestávkách, kdy nebudou mít možnost trávit svůj čas s mobilním telefonem.

Následně své alternativní aktivity, kterými vyplní svůj čas o přestávkách bez mobilních telefonů, výtvarně zpracují.