Operační program Jan Amos Komenský

SŠSSZprávy

jan amos komenský

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Název výzvy: Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu: Podpora kvality vzdělávání v SŠSS III
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001030
Výše dotace: 2 989 006 Kč
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.09.2022
Celková doba realizace projektu: 36 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.08.2025

Realizované aktivity:

Personální podpora

1.III/1 Školní asistent SŠ
1.III/3 Školní psycholog SŠ
1.III/5 Kariérový poradce SŠ

Podpora inovativního vzdělávání žáků v SŠ

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ