Udržíme život

SŠSSZprávy

X – tero obce – Strategický rámec 2030

V X-teru obce jsme pracovali s šesti oblastmi, které jsou upraveny dle národního dokumentu „Strategický rámec Česká republika 2030. Tento dokument navazuje na mezinárodní „Sustainable Development Goals“, tedy „Cíle udržitelného rozvoje“, které vyhlásila OSN. Žáci třídy se rozdělili do šesti skupin a vylosovali si svou oblast. Jednotlivé oblasti pak společně charakterizovali. V mapě, popř. internetu vyhledávali, jak jednotlivé oblasti pokrývá nebo zajišťuje okolí naší školy v městském obvodu Ostrava – Jih. V rámci této aktivity žáci pátrali po tom, co obec poskytuje jednotlivým věkovým skupinám i jak pečuje o přírodu a krajinu, jak je zajištěno spojení s okolními regiony včetně dovozu regionálních potravin. Seznámili se s jednotlivými úřady a jejími pravomocemi, zjistili např. úřední hodiny a hodnotili, jak jsou dostupné do obyvatelé obce. Hodnotili zástavbu obce, dostupnost bydlení pro mladé lidi a stav veřejného prostranství.

O svých zjištěních informovali ostatní skupiny. Žáci uváděli, v čem vidí pozitiva, ale také nedostatky.

Tvorba VIZE OBCE

Jak bychom viděli obec za deset let? Co by se mělo zlepšit? Na základě předchozí aktivity žáci třídy společně vypracovali VIZI obce. Všechny návrhy z jednotlivých oblastí ČR 2030 jsme společně formulovali a následně zapsali na tabuli. Žáci také uváděli, proč jsou jednotlivé návrhy důležité, co jejich návrh zlepšuje a jaké důsledky skrz pilíře udržitelnosti mají jednotlivé náměty důsledky. Žáci diskutovali nad důležitostí jednotlivých návrhů.

Projektové záměry

V úvodu této aktivity jsme se vrátili k naší VIZI obce. Vyučující seznámila třídu s cílem úkolu – vytvořit seznam projektových záměrů, jejichž realizace by přispěla k rozvoji obce. Jednotlivé záměry nestačilo pojmenovat, žáci museli uvést, jakou oblast projekt ovlivní, jak si představuje realizaci. Z mnoha návrhů byl diskuzí vytvořen seznam pěti projektových záměrů, které byly sepsány a vyvěšeny ve třídě. Každý záměr byl následně zhodnocen z pohledu dopadu a proveditelnosti. Pro žáky je důležitá rovněž udržitelnost projektu, neboť jsou nyní již v druhé polovině svého studia.