Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/19

Název projektu: Bylinková zahrada

Popis projektu:

Do dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/19 se hlásíme s projektem Bylinková zahrada. Díky této dotaci budeme mít možnost oslovit žáky aktivitami, které podpoří rozvoj chápání souvislostí mezi environmentální a gastronomickou oblastí, tedy hlavními prioritami školy. Nejen při samotné realizaci projektu, ale i v následujících letech žáci využijí propojení teoretických znalostí s praktickým využitím. Získané finanční prostředky využijeme k vytvoření prostoru zahrádky, kde naši žáci budou rozvíjet své znalosti i dovednosti a to hned v několika oblastech, rovněž bude jejich vazba k projektu probíhat po celou dobu studia.


Udržitelnost projektu:

Vytvořená Bylinková zahrada bude sloužit i v dalších letech k názorné ukázce a praktickému využití nejen pro žáky naší školy, ale i pro ubytované studenty a žáky školního internátu sídlícího v budově naší školy, rovněž pro další subjekty využívající areál školy, hřiště a děti i pedagogické pracovníky, které zveme na akce pořádané naší školou např. Čokoládová vařečka, Mladý průvodce, Vánoční jarmark, Adventní kouzlení, sportovní akce. Díky popisných cedulek budou mít návštěvníci této části školního areálu možnost pozorovat bylinky během celého roku. Prostor se stoly a lavicemi bude sloužit nejen k samotné výuce, ale například i na třídnické hodiny, adaptační aktivity a další tvořivé činnosti v odborných předmětech i v praktické výuce.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je propojení teoretického vzdělávání s praktickými činnostmi, které rozvíjí schopnosti a kompetence žáků v oblasti ekologie i gastronomie a současně pomocí badatelských a aktivizačních metod prohlubují mezipředmětové vztahy odborných a přírodovědných předmětů. Jednotlivé činnosti projektu podporují aktivní zapojení jednotlivce i skupinovou výuku, žáci budou mít možnost zapojení do péče o bylinkové záhony, využití svých výpěstků v praktickém vyučování a v projektových dnech. O zahradu se budou starat prioritně žáci jednotlivých tříd dle týdenního rozpisu služeb. Vytvořením zahrady vznikne prostor účelně využívající školní areál, sloužící ke vzdělávání i rozvoji dovedností, tedy propojení teoretických znalostí s praktickým využitím a umožňující výuku v přírodě (mimo klasickou třídu).


  Dílčí cíle

  1. Příprava prostranství pro bylinkovou zahradu, výsadba rostlin a průběžná péče o vysazené rostliny bude zajištěna žáky školy v rámci předmětu Základy přírodních věd.
  2. Bylinky na talíři – sborník receptů. V hodinách Technologie a Základy přírodních věd budou žáci vyhledávat v literatuře i na internetu recepty, k jejichž realizaci je vhodné použít čerstvé bylinky. Žáci společně vytvoří sborník Bylinky na talíři. Jednotlivé recepty budou uveřejněny na stránkách školy.
  1. Jak na bylinky – pokyny k výsadbě, péči a zpracování bylinek. V hodinách Potraviny a výživy budou žáci vyhledávat na internetu, v učebnicích a knihách účinky bylin a jejich využití v gastronomii. Výsledky bádání žáků budou umístěny na stránkách školy ve složce Jak na bylinky.
  1. Školní projektové dny podpoří propojení teoretických znalostí žáků a praktických dovednosti v rámci jejich učebních oborů. Žáci budou v rámci odborných projektových dnů připravovat i vybrané recepty ze sborníku Bylinky na talíři.
  2. Naši cukráři v předmětu Odborné kreslení a Základy přírodních věd vytvoří návrhy popisných tabulek k bylinkám a grafické zpracování informací o bylinkách, které pak budou umístěny ve vitríně v blízkosti Bylinkové zahrady.

  Aktivity projektu