návrh loga etwinning

V září 2020 se škola zapojila do programu eTwinning a ve spolupráci se 4 středními školami z Turecka a Makedonie.  Jsme realizátorem projektu Come on! Tell me, jehož tématem je „kamarádství“. V rámci projektu plní studenti předem dohodnuté a naplánované aktivity, formu zpracování navrhují sami studenti (prezentace, videa, kresby, kvízy, povídka, komiks). Na společném diskuzním fóru uzavřené platformy si pak vytvořené aktivity vzájemně komentují a diskutují o nich. Některé úkoly jsou vypracovávány v mezinárodních týmech. Projekt byl ukončen v únoru 2021.

  Práce v projektu


Návrhy žáků naší školy do soutěže o nejlepší logo a plakát na téma „Friendship“.


V mezinárodních týmech studenti vypracovávali recenze filmů o přátelství, psali o známých osobnostech, jejichž kamarádský vztah může být příkladem ostatním nebo o důležitých vlastnostech pro přátelství. Z prací všech studentů byla vytvořena elektronická kniha.


Novoroční přání

Studenti byli rozděleni do mezinárodních dvojic a vyměnili si osobní přání, ze který byl později vytvořen kalendář.

Zobrazit kalendář


Answergarden

Všichni účastníci se potkali na platformě Answergarden, kam vepsali slova nebo myšlenku, která se jim s projektem pojí – a vznikl tento slovní mrak:


Výměna dopisů

Vzájemná výměna dopisů v mezinárodních dvojicích, z dopisů byl vytvořen Mailbox

Prohlídka dopisů


OnLine konference

22. ledna 2021 se všech 25 studentů a 5 učitelů sešlo na závěrečné online konferenci, kde se vzájemně představili, povídali si na různá témata a konečně se viděli „z obrazovky na obrazovku“.

Další aktivity projektu