Od března 2021 vstoupila naše škola do projektu „Life in my dreams“. Hlavním cílem tohoto projektu je zjistit, jak podobné či odlišné jsou přání a sny mladých lidí odlišných tradic, zvyků, kultury a životního prostředí. Našimi partnery jsou střední školy z Turecka, Jordánska a Polska. Projekt je zaměřený na psaný a mluvený projev v angličtině za použití webových nástrojů. Studenti se potkávají na videokonferencích, zasílají si dopisy, graficky zpracovávají plakát projektu, či připravují online prezentace.

  Práce v projektu


  • Všichni účastníci představili sebe, své školy a města

  • Zahráli si hru Kahoot o zúčastněných zemích

  • Potkali se na první videokonferenci

  • Ve smíšených mezinárodních dvojicích jsme si vyměnili dopisy o svých snech

  • Každá škola navrhla logo projektu, toto je to vítězné (bohužel ne naše):

  • Ve smíšených družstvech pod vedením partnerských učitelů jsme si připravili prezentace na dané téma (můj vysněný dům, dovolená, škola, práce, město, život po Covidu), prezentace jsme si navzájem představili na skupinových setkáních na video-konferencích na zoomu:

Celý projekt jsme zakončili společnou videokonferencí všech studentů a učitelů – vůbec se nám nechtělo loučit!

Naše třída SCR 2 se zúčastnila projektu eTwining. A dokonce hned dvou! 

V prvním projektu ‘‘Come on! Tell me‘‘ jsme se seznámili s ostatními účastníky projektu. S žáky škol z Turecka a Severní Makedonie jsme si vyměnili krátká představení a poté jsme se všichni poprvé uviděli na zoomu. Následovaly nejrůznější aktivity – např. soutěž o logo projektu, tvorba plakátů – a na Nový rok se uskutečnila výměna novoročních přání. Na posledním „hovoru“ jsme se shodli, že první projekt byl tak super, že by to chtělo pokračování. A tak se paní učitelka Noskievičová rozhodla zhostit se tohoto úkolu a vznikl druhý projekt s názvem ‘‘Life in my dreams‘‘. Přidalo se k nám i Polsko a Jordánsko a mohli jsme začít.  

Opět proběhla soutěž o nejhezčí logo a plakát. Soutěžili jsme na KAHOOTU! a nově jsme tvořili prezentace na téma MY DREAM – job, holiday,city,life after covid, university, house, které jsme si společně na konferenci odprezentovali. Naše sny jsme přenesli i na papír a všem se to moc povedlo. 

Díky eTwiningu vznikla i nová přátelství. Projekt byl krásným příkladem toho, že i bez cestování se dá získat spousta vědomostí a zkušeností.

Lucie Jourová, žákyně SCR2