Od března 2021 vstoupila naše škola do projektu „Life in my dreams“. Hlavním cílem tohoto projektu je zjistit, jak podobné či odlišné jsou přání a sny mladých lidí odlišných tradic, zvyků, kultury a životního prostředí. Našimi partnery jsou střední školy z Turecka, Jordánska a Polska. Projekt je zaměřený na psaný a mluvený projev v angličtině za použití webových nástrojů. Studenti se potkávají na videokonferencích, zasílají si dopisy, graficky zpracovávají plakát projektu, či připravují online prezentace.

  Práce v projektu


  • Všichni účastníci představili sebe, své školy a města

  • Zahráli si hru Kahoot o zúčastněných zemích

  • Potkali se na první videokonferenciDalší aktivity projektu