Školní poradenské pracoviště sdružuje výchovnou poradkyni, školní metodičku prevence, školní psycholožku a školní asistentku. V případě problémů i osobního rázu se nebojte kontaktovat kteréhokoli z níže uvedených zaměstnanců. Jsou to zkušení pracovníci a velmi rádi vám pomohou nebo poradí a pokusí se s vámi nalézt nejlepší řešení dané situace.
Rozklikněte si jednotlivé zaměstnance poradenského pracoviště a zjistěte si podrobné informace.

Trápí Tě nějaký problém?

Napiš, pokud se ty nebo tvůj spolužák necítíte dobře ve škole, v třídním kolektivu, je vám ubližováno… Můžeš se svěřit této e-mailové schránce pro oznamování porušování školního řádu v oblasti prevence rizikového chování ve škole.