Školní poradenské pracoviště sdružuje výchovnou poradkyni, školní metodičku prevence, školní psycholožku a školní asistentku.
Všechny naleznete na druhém v patře v kancelářích č. 226, 227, 252, 255.

Rozklikněte si jednotlivé zaměstnance poradenského pracoviště a zjistěte si podrobné informace.

V případě problémů i osobního rázu se nebojte kontaktovat kteréhokoli z níže uvedených zaměstnanců. Jsou to zkušení pracovníci a velmi rádi vám pomohou nebo poradí a pokusí se s vámi nalézt nejlepší řešení dané situace.

Trápí Tě nějaký problém?

Napiš, pokud se ty nebo tvůj spolužák necítíte dobře ve škole, v třídním kolektivu, je vám ubližováno… Můžeš se svěřit této e-mailové schránce pro oznamování porušování školního řádu v oblasti prevence rizikového chování ve škole.