Vzduchem budou létat láhve

SŠSSOznámení

koktejlový kurz

Ukažme studentům, kam až se můžou dostat ze školních lavic, ve kterých právě sedí!

Prošli jsme stejnými školními lavicemi, ve kterých teď sedí studenti na SŠSS. Ukážeme jim, kam až mohou dojít, budou-li se věnovat své profesi naplno. Víme, že někteří studenti se na gastronomicky zaměřenou školu dostali shodou náhod – zkusme je nadchnout, aby čas, co stráví v lavicích i na praxích, pro ně byl užitečný i výjimečný a mohli si postavit už během studia základy pro svoji úspěšnou kariéru. Věřte nám: gastronomie je obor náročný, ale zažijete v něm to, co v žádném jiném!

Nenechte si ujít nejlepší týden ve škole! Týden míchání koktejlů a zážitků v baru, které Vám už nikdo nevezme.

Cena kurzu je 2.700,- Kč, (z toho 1000,- Kč je nevratná záloha).

Termín konání kurzu:8.–11. 1. 2024 nebo 22.–25. 1. 2024.

Místo konáni: v budově SŠSS

Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2023

Po dobu konání kurzu bude žák uvolněn z vyučování OV i TV.

Pokyny k platbě:
Číslo účtu: 64134761
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: 12024
Konstantní symbol: 0308
Částka: 2. 700 Kč
Datum splatnosti: 15. 12. 2023
Do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení!!!!

Přihlášku odevzdejte: UOV Petře Budzińské, kancelář č.32