Ekonomická olympiáda pro střední školy

SŠSSOznámení

rozhoduj o evropě
Vyzkoušejte si svoje znalosti z ekonomiky.
Dne 25.11. proběhne školní kolo ekonomické olympiády.
Přihlášku a informace získáte u Ing. Felicie Haškové, kab. č. 205

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Ekonomická olympiáda pro střední školy
VII. ročník 2022/2023

Ekonomická olympiáda pro SŠ je soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena žákům všech středních škol a žákům vyšších ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky.Soutěž je pořádána Institutem ekonomického vzdělávání z. ú. (INEV).Soutěž probíhá ve třech úrovních:• školní kolo• krajské kolo• finále

Školní kolo probíhá přes online testovací prostředí Ekonomické olympiády a je organizováno školním koordinátorem Ekonomické olympiády) se zdroji a podporou ze strany organizátorů EO. Test se píše online formou pod dozorem školního koordinátora EO. Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané úlohy ve stanoveném časovém limitu 40 minut. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před jejich vlastním řešením.