Kočka fantazie

SŠSSOznámení

kočka

Milí žáci PRVNÍHO ročníku,
od 18. 10. do 12. 11. 2021 proběhne ve vašich třídách kreativní dílna (přemýšlení, kreslení, tvůrčí diskuse…). Nejprve namalujte návrh individuálně, pak proběhne diskuse o společném díle. Poté bude namalováno třídní dílo… Vše bude probíhat v hodinách základů přírodních věd nebo společenskovědního základu pod kvalifikovaným dohledem učitelů. Supervizorem celé akce je školní psycholog.  
Výtvarné potřeby zajistí škola, Vaše díla budou vystavena v prostorách školy a hodnocena náhodnými kolemjdoucími, rodiči i ostatními žáky školy.

 

Návod: Představ si, že jsi kočka fantazie

  • Co můžeš dělat?
  • Co máš rád/a?
  • Jaký máš talent, v čem jsi dobrý/á?
  • Čím by ses mohl/a stát?

Kočka může dělat, cokoliv si vybere. Může být taková, jaká chce. Má to, co vy nemáte. Zatímco my jsme omezeni vnějšími možnostmi, ona může dělat cokoliv… Nakreslete si svou kočku a popusťte uzdu fantazii…