Krakovský Willy Wonka

SŠSSOznámení

V rámci Programu na podporu rozvoje kvality školství se naše škola stala příjemcem neinvestiční účelové dotace v celkové výši 40 000 Kč z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022.

Dotace bude použita v projektu Krakovský Willy Wonka k zakoupení 3D čokotiskárny a pro realizaci Čokoládového workshopu.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.