Nabídka doučování

SŠSSOznámení

doučování

Milí žáci, vážení rodiče,

i v tomto školním roce nabízí pedagogičtí pracovníci školy doučování, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v předloňském školním roce. Tentokrát je doučování určeno pro žáky všech ročníků bez výjimky a opět může být realizováno jako skupinové nebo individuální. Žáci se mohou přihlásit na doučování v těchto předmětech: Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Matematika, Odborný výcvik, ekonomické předměty, odborné předměty.

V případě zájmu o účast na doučování kontaktujte vyučujícího příslušného předmětu, případně třídního učitele, kteří Vám podají veškeré informace.

Věříme, že se nám společně podaří docílit toho, abyste byli na své budoucí povolání připraveni v předpokládané kvalitě. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Přeji Vám všem pevné zdraví!

Mgr. Ivana Matulová

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.