Parlament vylepší školu

SŠSSOznámení

žák volí do parlamentu

Ve volební místnosti se v sudém i lichém týdnu postupně vystřídali žáci druhých až čtvrtých ročníků. Nyní má každá třída své zástupce ve školním parlamentu a může opět aktivně zasahovat do dění ve škole. První ročníky pošlou své zástupce do parlamentu v lednu 2022.